Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj216
mod_vvisit_counterWczoraj2067
mod_vvisit_counterTen tydzień9083
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień8879
mod_vvisit_counterTen miesiąc25953
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc65326
mod_vvisit_counterWszystkie3382289

Aktualnie: gości 17, 
botów 1 połączonych
Twój IP: 18.232.179.37
Dzisiaj: Wrz 22, 2023


Rejestr zarządzeń 2018 PDF Drukuj

1. Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


2. Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik 


3. Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - więcej załącznik


4. Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Malczyce zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - więcej załącznik 


5. Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny złożonych ofert w trybie zapytania ofertowego dla zamówień poniżej 30 000 euro na dostawę wyposażenia dodatkowego: nagłaśniającego i audiowizualnego do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach - więcej załącznik 


6. Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku - więcej załącznik 


7. Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


8. Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


9. Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie okreslenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumnetów na rok szkolny 2018/2019 do Publicznego Przedszkola oraz do klas pierwszych Szkoły Podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Malczyce - więcej załącznik 


10. Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości - więcej załącznik 


11. Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


12. Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w Dębicach stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik 


13. Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


14. Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości - więcej załącznik


15. Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Malczyce - więcej załacznik 


16 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce - więcej załacznik 


17. Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Malczyce, położonych przy ul.Ogrodowej w Malczycach - więcej załacznik 


18. Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia ogłoszonych naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załacznik 


19. Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załacznik 


20. Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Malczyce - więcej załacznik 


21. Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załacznik 


22. Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załacznik 


23. Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załacznik 


24. Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


25. Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 marca 2018 r.  w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Malczyce - więcej załącznik


26. Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 marca 2018 r. - w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Malczycach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej załącznik


27. Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. - więcej załącznik


28. Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie odstapienia od przetargu i ustalenia czynszu za dzierżawę pomieszczenia gospodarczego - więcej załącznik


29. Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2018 r.  w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Malczyce  - więcej załącznik


30. Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


31. Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o realizację zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik 


32. Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia programu "Kreatywni w Gminie Malczyce" - rok 2018 - więcej załącznik


33. Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonaniu budżetu Gminy Malczyce za I kwartał 2018 roku - więcej załącznik 


34. Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 30/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik 


35. Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


36. Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik


37. Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik


38. Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik


39. Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieruchomości na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2 lokali mieszkalnych nr 3 i 4 położone w budynku przy ul.Strzegomskiej 25 w Wilczowie, gmina Malczyce - więcej załącznik 


40. Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik 


41. Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach programu "Kreatywni w Gminie Malczyce" - rok 2018 - więcej załącznik 


42. Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w Dębicach stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


43. Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


44. Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik


45. Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wskaźników wydzielania kosztów klas gimazjalnych działających w szkole podstawowej - więcej załącznik


46.  Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie powołaniakomisji przetargowej - więcej załącznik


47.  Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Malczyce w roku 2018 - więcej załącznik


48. Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  14 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Pożarnictwa Gminy Malczyce - więcej załącznik 


49. Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w Referacie Rolnym, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury - więcej załącznik


50. Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik


51. Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik  


52. Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


53. Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  27 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na utrzymanie płynności finansowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - więcej załącznik 


54. Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wieniec dożynkowy oraz konkursu na najładniejsze stoisko dożynkowe podczas Dożynek Gminnych w Sołectwie Chomiąża w dniu 18 sierpnia 2018 r. - więcej załącznik 


55. Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej - więcej załącznik 


56. Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


57. Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Malczyce w roku 2018 -więcej załącznik 


58. Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  17 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik 


59. Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  18 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik  


60. Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  24 lipca 2018 r. w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Gminy Malczyce za II kwartał 2018 roku - więcej załącznik 


 61. Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  26 lipca 2018 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik


 62. Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  26 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu nadania tytułu i odznaczenia ,,Zasłużony dla LKS Odra Malczyce" - więcej załącznik 


 63. Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik


 64. Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  31 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w okresie upałów - więcej załącznik


65. Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  6 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dożynkową dekorację posesji w sołectwie Chomiąża podczas Dożynek Gminy Malczyce w Chomiąży 18 sierpnia 2018 r. - więcej załącznik 


66. Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  21 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


67. Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Malczyce za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych - więcej załącznik


68. Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania operatorów Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - więcej załącznik


69. Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik


70. Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


 71. Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Regulaminu Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik 


71a. Zarządzenie Nr 71a/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania i wynajmu hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Malczycach - więcej załącznik


72. Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 62/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu i odznaczenia ,, Zasłużony dla LKS Odra Malczyce" - więcej załącznik


73. Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych - więcej załącznik


74. Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 września   2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Malczycach - więcej załącznik


75. Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 września   2018 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieruchomości na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Strzegomskiej 25 w Wilczkowie, gmina Malczyce - więcej załącznik


76. Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 września   2018 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik 


77. Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 września   2018 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


78. Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 września   2018 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


79. Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę gruntu położonego na terenie Gminy Malczyce i ustalenia czynszu dzierżawnego pod wynajem pomieszczeń gospodarczych oraz gruntów z nimi związanymi stanowiących własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


80. Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik


81. Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik


82. Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustanego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem usługowo - handlowym, położonym przy DK94 w Mazurowicach w miejscowości Mazurowice, stanowiącej własność Gminy Malczyce oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości - więcej załącznik


83. Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustanego przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości - więcej załącznik


84. Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów w Urzędzie Gminy Malczyce. - więcej załącznik


85. Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Gminy Malczyce za III kwartał 2018 roku. - więcej załącznik


86. Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na rok 2018. - więcej załącznik


87. Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. - więcej załącznik


88. Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. - więcej załącznik


89. Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia w 2018 roku kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym "Szczęśliwe Misie" w Malczycach.
- więcej załącznik


90. Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. - więcej załącznik


91. Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej. - więcej załącznik  

W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


92. Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Malczyce. - więcej załącznik


93. Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 91 o pow. 0,0700 ha stanowiącej własność Gminu Malczyce, położonej przy ul. Środkowej w Malczycach. - więcej załącznik


94. Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - więcej załącznik


95. Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


96. Zarządzenie Nr 96/100 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malczycach - więcej załącznik


97. Zarządzenie Nr 97/100 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


98. Zarządzenie Nr 98/100 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 rok - więcej załącznik


99. Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul.Strzegomskiej 25 w Wilczkowi, gmina Malczyce - więcej załącznik


100. Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 195/5 stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Mazurowicach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik


Liczba odwiedzin: 2076
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2018-08-01 15:40:53
Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 17:41:46
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-16 07:25:01
Dziennik zmian