Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj1428
mod_vvisit_counterWczoraj1779
mod_vvisit_counterTen tydzień6390
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień15378
mod_vvisit_counterTen miesiąc37899
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc78882
mod_vvisit_counterWszystkie3886571

Aktualnie: gości 27, 
botów 3 połączonych
Twój IP: 3.236.142.143
Dzisiaj: Cze 20, 2024


Rejestr zarządzeń 2020 PDF Drukuj

1. Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


2. Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania biegłego do udziału w pracach komisji przetargowej - więcej załącznik


3. Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


4. Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


5. Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Malczyce - więcej załącznik


6. Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do Publicznego Przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Malczyce - więcej załącznik


7. Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik


8. Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


9. Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 - więcej załącznik


10. Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020 - więcej załącznik


11. Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


12. Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu projektowego - więcej załącznik


13. Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


14. Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


15. Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany funkcjonowania Urzędu Gminy Malczyce i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach - więcej załącznik


16. Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. - więcej załącznik


17. Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku - więcej załącznik


18. Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2020  Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 marca  2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku - więcej załącznik


19. Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


20. Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Malczyce oraz wprowadzenia pracy zdanej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 i zwalczaniem COVID-19 - więcej załącznik


21. Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Chomiąży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik


22. Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Kwietnie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik


23. Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik


24. Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik


25. Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia Programu "Kreatywni w Gminie Malczyce" realizowanego w 2020 roku - więcej załącznik


26. Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Malczyce za I kwartał 2020 roku- więcej załącznik


27. Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


28. Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy - więcej załącznik


29. Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


30. Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


31. Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 9 położonej w budynku przy ul. Traugutta 6 w Malczycach, gmina Malczyce - więcej załącznik


32. Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 położonej w budynku przy ul. Mazurowickiej 14 w Malczycach, gmina Malczyce - więcej załącznik


33. Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w budynku przy ul. Kolonii Papierni 11 w Malczycach, gmina Malczyce - więcej załącznik


 34. Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach programu ,, Kreatywni w Gminie Malczyce" realizowanego w 2020 roku - więcej załącznik


35. Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej - więcej załącznik


36. Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany zasad ( polityki) rachunkowości - więcej załącznik


37. Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Malczyce za 2019 rok - więcej załącznik


38. Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


39. Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/A/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustaleni zasad (polityki) rachunkowości jednostek obsługiwanych w Centrum Usług Wspólnych - więcej załącznik


40. Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Malczyce Gminnego Komisarza Spisowego  z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego biura spisowego w Malczycach - więcej załącznik


41. Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej - więcej załącznik


42. Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu - więcej załącznik


43.Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 - więcej załącznik


44. Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odstąpienia od przetargu i ustalenia czynszu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym - więcej załącznik


45. Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Malczyce w roku 2020 - więcej załącznik


46. Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


47. Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 43/2020 z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 - więcej załącznik 


48. Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


49. Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu projektowego - więcej załącznik


50. Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku - więcej załącznik


51. Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r.- więcej załącznik


52. Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


53. Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Malczyce w roku 2020 - więcej załącznik


54. Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


55. Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulamin dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Malczyce objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - więcej załącznik


56. Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Gminy Malczyce za II kwartał 2020 roku - więcej załącznik


57. Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 sierpnia  2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji gminy Malczyce - więcej załącznik


58. Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 sierpnia  2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Malczyce - więcej załącznik


59. Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 sierpnia  2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


 60. Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 sierpnia  2020 r. w sprawie przyjęcia koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - więcej załącznik


 61. Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia  2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Malczyce za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10 i 13 o ustawy o finansach publicznych - więcej załącznik


62. Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia  2020 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej - więcej załącznik


63. Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia  2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących zasób Gminy Malczyce przeznaczonych pod wiaty śmietnikowe - więcej załącznik


64. Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia  2020 r. w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej - więcej załącznik


65. Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia  2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


66. Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia  2020 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej - więcej załącznik


67. Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 września  2020 r. w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej - więcej załącznik


68. Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


69. Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


70. Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


71. Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


72. Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych za rok 2019/2020 - więcej załącznik


73.Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


74. Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


75. Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 października 2020 r. w sprawie  ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w budynku przy ul. Kolonii Papierni 11 w Malczycach, gmina Malczyce - więcej załącznik


76. Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik


 77.Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 704/4 o pow. 0,1000 ha  stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej przy ul. Wąskiej w Malczycach  - więcej załącznik


78. Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości o wykonaniu budżetu Gminy Malczyce za III kwartał 2020 roku -  więcej załącznik


79. Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


80. Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


80a. Zarządzenie Nr 80a/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Malczyce -więcej załącznik - więcej załącznik


 81. Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Malczyce oraz wprowadzenia pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 i zwalczaniem COVID-19 - więcej załącznik


82. Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik 


83. Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


84. Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


85. Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


86. Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących zasób Gminy Malczyce z przeznaczeniem przemysłowym, składowym i usługowym - więcej załącznik


87. Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r. - więcej załącznik


88. Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 6 położonej w budynku przy ul. 1- go Maja 56 w Malczycach, gmina Malczyce - więcej załącznik


89.Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


90.Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 6 położonej w budynku przy ul. 1-go Maja 34A w Malczycach, gmina Malczyce - więcej załącznik


91. Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy- więcej załącznik


92. Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w 2020 r. - więcej załącznik


93. Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


94. Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r.- więcej załącznik


95. Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik 

 


Liczba odwiedzin: 2696
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2020-01-02 13:23:15
Data udostępnienia informacji: 2020-01-02 14:23:44
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-22 09:53:16
Dziennik zmian