Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj1124
mod_vvisit_counterWczoraj1080
mod_vvisit_counterTen tydzień1124
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień10755
mod_vvisit_counterTen miesiąc36432
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc46900
mod_vvisit_counterWszystkie3634742

Aktualnie: gości 27, 
botów 1 połączonych
Twój IP: 3.236.223.106
Dzisiaj: Lut 26, 2024


Protokoły z przebiegu sesji - kadencja 2010 - 2014 PDF Drukuj

2010

1. Uchwała Nr I/1/2010  Rady Gminy Malczyce z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


2. Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


3. Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


4. Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


5. Uchwała Nr IV/ 5/2010 Rady Gminy Malczyce  z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie  zmian budżetu gminy na 2010 r. - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały nr IV/5/2010 - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały nr IV/5/2010 - więcej załącznik

załącznik nr 3 do uchwały nr IV/5/2010 - więcej załącznik

załącznik nr 4 do uchwały nr IV/5/2010 - więcej załącznik

załącznik nr 5 do uchwały nr IV/5/2010 - więcej załącznik

 

2011

1. Uchwała Nr III/6/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta gminy Malczyce - więcej załącznik


2. Uchwała Nr III/7/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Malczyce prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - więcej załącznik


3. Uchwała Nr III/8/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Malczyce z Organiacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego" - więcej załącznik

załącznik - program współpracy - więcej załącznik


4. Uchwała Nr V/9/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce  - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały nr V/9/2011 - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały nr V/9/2011 - więcej załącznik

załącznik nr 3 do uchwały nr V/9/2011 - więcej załącznik


5. Uchwała Nr V/10/2011 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 stycznia 2011 r. uchwała budżetowa Gminy Malczyce na rok 2011 - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - więcej załącznik


6. Uchwała Nr V/11/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Malczyce do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszprzyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


7. Uchwała Nr V/12/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/04 Rady Gminy z dnia 4 czerwca 2004 r., w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla  inkasentów - więcej załącznik


8. Uchwała Nr V/13/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej  w sołectwie Chełm - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


9. Uchwała Nr V/14/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Chomiąża - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


10. Uchwała Nr V/15/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Dębice - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


11. Uchwała Nr V/16/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kwietno - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


12. Uchwała Nr V/17/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Malczyce - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


13. Uchwała Nr V/18/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Mazurowice - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


14. Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Rachów - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


15. Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Rusko - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


16. Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Wilczków - więcej załącznik

załącznik do uchwały - więcej załącznik


17. Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powolania zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


18. Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy - więcej załącznik


19. Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


20. Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - więcej załącznik


21. Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębienie funduszu sołeckiego w roku 2012 - więcej załącznik


22. Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - więcej załącznik


23. Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2014 - więcej załącznik


24. Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przeocy w Rodzinie oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania - więcej załącznik


25. Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę XXXIII/153/09 dotyczącą przystąpienia Gminy Malczyce do realizacji Regionalnego Programu "Odnowa Wsi" w województwie dolnośląskim - więcej załącznik


26. Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


27. Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2011 - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały Nr/32/2011 - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały Nr/32/2011 - więcej załącznik

załącznik nr 3 do uchwały Nr/32/2011 - więcej załącznik


28. Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Malczyce za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę - więcej załącznik


29. Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2011 roku - więcej załącznik


30. Uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej - więcej załącznik


31. Uchwała Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie przydzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym  do rejestrów zabytków - więcej załącznik


32. Uchwała Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Malczyc i Gminy Malczyce dla Aleksandra Kamińskiego -  więcej załącznik


33. Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Malczyc i Gminy Malczyce dla Janiny Sokołowskiej - więcej załącznik


34. Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje i zatrudnienie dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik


35. Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce - więcej załącznik

zmiany w studium Malczyce - więcej załącznik

rysunek nr 1 - więcej załącznik

rysunek nr 2 - więcej załącznik


36. Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdnania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  w Malczycach za 2010 rok. - więcej załącznik


37. Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej w biurze Rady Gminy


38. Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2011 rok - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/43/2011 - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/43/2011 - więcej załącznik


39. Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Malczyce za 2010 rok - więcej załącznik


40. Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Malczyce absolutorium z ztytułu wykonania budżetu za 2010 rok- więcej załącznik


41. Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


42. Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


43. Uchwała Nr X/48/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2011 - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały - więcej załącznik


44. Uchwała Nr XI/ 49 / 2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej - więcej załącznik

regulamin działania społecznej komisji mieszkaniowej - więcej załącznik


45. Uchwała Nr XI/50/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przydzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


46. Uchwała Nr XI/51/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opinowania kandydató na ławników sądowych - więcej załącznik


47. Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje i zatrudnienie dla przedsiębiorców inwestycyjnych na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


48. Uchwała Nr XI/53/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej w biurze Rady Gminy


49. Uchwała Nr XI/54/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2011- więcej załącznik


50. Uchwała Nr XII/55/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 września 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Malczyce do stanu faktycznego - więcej załącznik


51. Uchwała Nr XIII/56/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  3 października  2011 r.           w sprawie rozpatrzenia skargi Leokadii Gancarz na działalność wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


52. Uchwała Nr XIII/57/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  3 października  2011 r.           w sprawie rozpatrzenia skargi Grzegorza Szweda na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Malczycach - więcej załącznik


53. Uchwała Nr XIII/58/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  3 października  2011 r.            w sprawie zmiany wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/58/2011 - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/58/2011 - więcej załącznik


54. Uchwała Nr XIII/59/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  3 października  2011 r.            w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - więcej załącznik


55. Uchwała Nr XIV/60/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  18 października  2011 r.          w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


56. Uchwała Nr XIV/61/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  18 października  2011 r.          w sprawie ustalenia wysokości oplaty za wpis do rejestrów  żłobków i klubów dziecięcych - więcej załącznik


57. Uchwała Nr XIV/62/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  18 października  2011 r.          w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej na kadencję 2012-2015 do orzekania w sprawach rodzinnych - więcej załącznik


58. Uchwała Nr XV/63/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok - więcej załącznik


59. Uchwała Nr XV/64/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Malczyce - więcej załącznik


60. Uchwała Nr XV/65/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 - więcej załącznik


61. Uchwała Nr XV/66/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy - więcej załącznik


62. Uchwała Nr XV/67/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2011 r. - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały nr XV/67/2011 - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały nr XV/67/2011 - więcej załącznik


63. Uchwała Nr XV/68/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany wieleletniej  prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały nr XV/68/2011 - więcej załącznik


64. Uchwała Nr XV/69/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Malczyce do spółki Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu - więcej załącznik


65. Uchwała Nr XV/70/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Haliny Zmudczyńskiej na działalność Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


66. Uchwała Nr XVI/71/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia  2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości  i podatku rolnego, podatku leśnego - więcej załącznik

deklaracja podatku od nieruchomości - załącznik nr 1 - więcej załącznik

informacja podatku od nieruchomości - załącznik nr 2 - więcej załącznik

deklaracja podatku rolnege - załącznik nr 3 - więcej załącznik

informacja podatku rolnego - załącznik nr 4 - więcej załącznik

deklaracja podatku leśnego - załącznik nr 5 - więcej załącznik

informacja podatku leśnego - załącznik nr 6 - więcej załącznik


67. Uchwała Nr XVI/72/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  28 grudnia  2011 r. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2012 r. - więcej załącznik


68. Uchwała Nr XVI/73/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  28 grudnia  2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce na rok 2011 - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały - więcej załącznik


69. Uchwała Nr XVI/74/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  28 grudnia  2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/04 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podataku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów - więcej załącznik


70. Uchwała Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  28 grudnia  2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zbadania celowości i zgodności z prawem sfinansowania przez gminę Malczyce odtworzenia nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i 1 Maja w Malczycach - więcej załącznik

 

2012

1.Uchwała Nr XVII/76/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


2. Uchwała Nr XVII/77/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy  na 2012 r.- więcej załącznik

 Uchwała Nr V/57/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2012 r. - więcej załącznik

Uchwała Nr V/58/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2012 r. - więcej załącznik


3. Uchwała Nr XVII/78/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r.  w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach - więcej załącznik


4. Uchwała Nr XVII/79/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - więcej załącznik


5. Uchwała Nr XVII/80/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie odwołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady  Gminy Malczyce - więcej załącznik


6. Uchwała Nr XVII/81/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


7. Uchwała Nr XVII/82/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie powołania  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - więcej załącznik


8. Uchwała Nr XVII/83/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie powołania zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


9. Uchwała Nr XVIII/84/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Rady Gminy Malczyce  - więcej załącznik


10. Uchwała Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zlecenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy zbadania zgodności  z prawem zlecenia sfinansowania przez Gminę Malczyce odtworzenia nawierzchni  jezdni na skrzyżowaniu  ulic Mickiewicza i 1 Maja w Malczycach - więcej załącznik


11. Uchwała Nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/04 Rady Gminy  Malczyce z dnia 4 czerwca 2004 r., w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości  wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów - więcej załącznik


12. Uchwała Nr XIX/87/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2012 r. - więcej załącznik

program opieki nad zwierzętami - więcej załącznik


13. Uchwała Nr XIX/88/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2012 - więcej załącznik


14. Uchwała Nr XIX/89/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Gminy  Malczyce - więcej załącznik

plan pracy Rady Gminy - 


15. Uchwała Nr XIX/90/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - więcej załącznik


16. Uchwała Nr XIX/91/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości Mazurowice - Gmina Malczyce - wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków typu        BOS-500, zlokalizowanej w miejscowości Malczyce przy ul. Sienkiewicza”- więcej załącznik


17. Uchwała Nr XIX/92/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zbadania zgodności z prawem procedury sprzedaży przez Gminę Malczyce działki nr 433/1, AM KW WR1S/00042088/3 położonej w obrębie Malczyce- więcej załącznik


18. Uchwała Nr XX/93/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla księdza mitrata Michała Szlagi - więcej załącznik


19. Uchwała Nr XX/94/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie  nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Wiesławy Koniecznej - więcej załącznik


20. Uchwała Nr XX/95/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Andrzeja Cieplucha - więcej załącznik


21. Uchwała Nr XX/96/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Malczyce - więcej załącznik

statut gminy Malczyce - więcej załącznik


22. Uchwała Nr XXI/97/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Chełm - więcej załącznik


23. Uchwała Nr XXI/98/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Chomiąża- więcej załącznik


24. Uchwała Nr XXI/99/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Dębice - więcej załącznik 


25. Uchwała Nr XXI/100/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Kwietno - więcej załącznik


26. Uchwała Nr XXI/101/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Malczyce - więcej załącznik


27. Uchwała Nr XXI/102/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Mazurowice - więcej załącznik


28. Uchwała Nr XXI/103/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Rachów - więcej załącznik


29. Uchwała Nr XXI/104/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Rusko - więcej załącznik


30. Uchwała Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Wilczków - więcej załącznik


31. Uchwała Nr XXI/106/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. dotycząca zmiany uchwały nr XXXVII/164/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce z wyłączeniem działek nr 228, 221/5, 221/6 w obrębie Chomiąża - więcej załącznik


32. Uchwała Nr XXII/107/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdnia finansowego ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy za rok 2011 - więcej załącznik

bilans skonsolidowany za 2011 rok - więcej załącznik


33. Uchwała Nr XXII/108/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na któreych nie zamieszkują mieszkańcy a  powstają odpady komunalne - więcej załącznik


34. Uchwała Nr XXII/109/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi rodziców dzieci nie przyjętych  do Publicznego Przedszkola w Malczycach na działalność wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


35. Uchwała Nr XXII/110/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca  2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  w Malczycach - więcej załącznik


36. Uchwała Nr XXII/111/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca  2012 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach - więcej załącznik


37. Uchwała Nr XXII/112/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca  2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  gminy Malczyce - więcej załącznik


38. Uchwała Nr XXII/113/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca  2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce na rok 2012 - więcej załącznik

załącznik nr 1 - więcej załącznik

załącznik nr 2 - więcej załącznik

załącznik nr 3 - więcej załącznik

załącznik nr 4 - więcej załącznik

załącznik nr 5 - więcej załącznik


39. Uchwała Nr XXII/114/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca  2012 r. w sprawie woli przyjęcia od powiatu średzkieo zadania publicznego zarządzania drogą powiatową - więcej załącznik


40. Uchwała Nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik

załącznik nr 1 - wieleloletnia prognoza - więcej załącznik

zalącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć - więcej załącznik

zbiorcze przedsięwzięcia - więcej załącznik

wykaz przedsięwzięć - więcej załącznik

załącznik nr 3 objaśnienia - więcej załącznik


41. Uchwała Nr XXIII/116/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2012 - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały - więcej załącznik

załącznik nr 3 do uchwały - więcej załącznik

załącznik nr 4 do uchwały - więcej załącznik


42. Uchwała Nr XXIII/117/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych publicznego zakłądu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - więcej załącznik


43. Uchwała Nr XXV/118/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 03 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Pietryka na działalność wójt gminy Malczyce dotyczącej  przydziału lokalu - więcej załącznik


44. Uchwała Nr XXV/119/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 03 września 2012 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


45. Uchwała Nr XXV/120/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 03 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce na rok 2012 - więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały - więcej informacji w Biurze Rady Gminy

załącznik nr 2 do uchwały - więcej załącznik

załącznik nr 3 do uchwały - więcej informacji w Biurze Rady Gminy


46. Uchwała Nr XXVI/121/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o uznaniu lasów za ochronne - więcej załącznik


47. Uchwała Nr XXVI/122/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowane rządowego programu systematycznego pogłębienia koryta rzeki Odry - więcej załącznik


48. Uchwała Nr XXVI/123/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/87/2012 z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegaia bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2012 r. - więcej załącznik


49. Uchwała Nr XXVI/124/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodak Kultury w Malczycach - więcej załącznik


50. Uchwała Nr XXVI/125/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/97/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Chełm - więcej załącznik


51. Uchwała Nr XXVI/126/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/98/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Chomiąża - więcej załącznik


52. Uchwała Nr XXVI/127/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/99/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Dębice - więcej załącznik


53. Uchwała Nr XXVI/128/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/100/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Kwietno - więcej załącznik


54. Uchwała Nr XXVI/129/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/101/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Malczyce - więcej załącznik


55. Uchwała Nr XXVI/130/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/102/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Mazurowice - więcej załącznik


56. Uchwała Nr XXVI/131/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/103/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Rachów - więcej załącznik


57. Uchwała Nr XXVI/132/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/104/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Rusko - więcej załącznik


58. Uchwała Nr XXVI/133/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Wilczków - więcej załącznik


59. Uchwała Nr XXVII/134/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października  2012 r. w sprawie podziału gminy Malczyce na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - więcej załącznik

zalacznik do uchwały - podział gminy Malczyce na okręgi wyborcze - więcej załącznik

załącznik do uzasadnienia uchwały - jednolita norma przedstawicielska - więcej załącznik

załącznik do uzasdnienia uchwały - granice okręgu wyborczego - więcej załącznik

gmina Malczyce - okręgi wyborcze - więcej załącznik

okręgi wyborcze w Malczycach - więcej załącznik


60. Uchwała Nr XXVII/135/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Malczyce na stałe obwody głosowania - więcej załącznik

załacznik do uchwały - podział gminy Malczyce na obwody głosowania - więcej załącznik

załącznik do uzasadnienia granice obwodów głosowania - więcej załącznik

mapa gminy Malczyce - podział na obwody głosowania - więcej załącznik


61. Uchwała Nr XXVII/136/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października  2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce dla działek nr 228, 221/5, 221/6 w obrębie Chomiąża - więcej załącznik

mapa zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - więcej załącznik


62. Uchwała Nr XXVII/137/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października  2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - więcej załącznik


63. Uchwała Nr XXVII/138/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października  2012 r. w sprawie uchwalenia  rocnzego programu Współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 - więcej załącznik

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/138/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października 2012 r. - więcej załącznik


64. Uchwała Nr XXVII/139/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października  2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Malczyce - więcej załącznik


65. Uchwała Nr XXVII/140/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października  2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2012 - więcej załącznik


66. Uchwała Nr XXVII/141/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października  2012 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2012 roku - więcej załącznik


67. Uchwała Nr XXVIII/142/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2013 - więcej załącznik


68. Uchwała Nr XXVIII/143/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku - więcej załącznik


69. Uchwała Nr XXVIII/144/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejsocowości Kwietno - więcej załącznik

Plan Odnowy Miejscowości Kwietno - więcej załącznik


70. Uchwała Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


71. Uchwała Nr XXIX/146/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Malczyce - więcej załącznik

wieloletnia prognoza finansowa załącznik nr 1  - więcej załącznik

wykaz przedsięwzięć do WFP - więcej załącznik

zbiorcze przedsięwzięcia - więcej załącznik


72. Uchwała Nr XXIX/147/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Malczyce na rok 2013 -  więcej załącznik

załącznik nr 1 do uchwały w sprawie przyjecia budżetu gminy Malczyce - więcej załącznik

załącznik nr 1a do uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Malczyce - więcej załącznik

załącznik nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Malczyce - więcej załącznik

załącznik od nr 3 do nr 10  do uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Malczyce - więcej załącznik

załącznik nr 11 do uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Malczyce - więcej załącznik

załącznik nr 12 do uchwały w sprawie przyjecia budżetu gminy Malczyce - więcej załącznik


73. Uchwała Nr XXIX/148/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 -2014 - więcej załącznik


74. Uchwała Nr XXIX/149/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce na rok 2012 - więcej załącznik


75. Uchwała Nr XXX/150/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 - więcej załącznik


76. Uchwała Nr XXX/151/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce na rok - więcej załącznik

 

2013

1. Uchwała Nr XXXI/152/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie powołanie Społecznej Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach - więcej załącznik


2. Uchwała Nr XXXI/153/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu  częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospofarowanie odpoadami komunalnymi - więcej załącznik


3. Uchwała Nr XXXI/154/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług  w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - więcej załącznik


4. Uchwała Nr XXXI/155/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały  Nr XXII/108/2012 w sprawie postanowienia odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują a powstają odpady - więcej załącznik


5. Uchwała Nr XXXI/156/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalanie wysokości tej opłaty - więcej załącznik

Plan Odnowy Miejescowosci Kwietno - więcej informacji w Biurze Rady Gminy

mapa Kwietno - więcej informacji w Biurze Rady Gminy


6. Uchwała Nr XXXI/157/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składowanymi przez właściciela nieruchomości - więcej załącznik

wzór deklaracji - więcej załącznik


7. Uchwała Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości ii zagospodarowania tych odpadów - więcej załącznik


8. Uchwała Nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


9. Uchwała Nr XXXII/160/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


10. Uchwała Nr XXXII/161/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Kwietno - więcej załącznik

Plan Odnowy Miejscowości Kwietno - więcej załącznik

Mapa miejscowości Kwietno - więcej informacji w Biurze Rady Gminy

Mapa Gminy Malczyce - więcej załącznik


11. Uchwała Nr XXXIII/162/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


12. Uchwała Nr XXXIII/163/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce na rok 2013 - więcej załącznik


13. Uchwała Nr XXXIII/164/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na  wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014  - więcej załącznik


14. Uchwała Nr XXXIII/165/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


15. Uchwała Nr XXXIII/166/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzaiałaniu Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2013r. - więcej załącznik


16. Uchwała Nr XXXIV/167/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Malczyce - więcej załącznik


17. Uchwała Nr XXXV/168/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/167/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Malczyce - więcej załącznik


18. Uchwała Nr XXXV/169/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2013 r. dotycząca zmiany uchwały Nr XXXI/157/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowanymi przez właścicieli nieruchomości - więcej załącznik


19. Uchwała Nr XXXV/170/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Malczyce - więcej załącznik


20. Uchwała Nr XXXV/171/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2013 - więcej załącznik


21. Uchwała Nr XXXV/172/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przydzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


22. Uchwała Nr XXXV/173/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty - więcej załącznik


23. Uchwała Nr XXXVII/174/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2012 - więcej załącznik


24. Uchwała Nr XXXVII/175/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 r. - więcej załącznik


25. Uchwała Nr XXXVII/176/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


26. Uchwała Nr XXXVII/177/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/157/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2013 r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowanymi przez właścicieli nieruchomości - więcej załącznik

załącznik do uchwały deklaracja - więcej załącznik


27. Uchwała Nr XXXVII/178/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/173/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 17 czerwca 2013 r., w sprawie metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - więcej załącznik


28. Uchwała Nr XXXVII/179/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce za rok 2013 - więcej załącznik


29. Uchwała Nr XXXVIII/180/2013 Rady Gminy w Malczycach  z dnia 27 sierpnia
2013 r.
 w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


30. Uchwała  Nr XL/181/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 paźdzernika 2013 r. w sprawie zmiany  wieleletniej prognozy finansowej - więcej załącznik


31. Uchwała  Nr XL/182/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 paźdzernika 2013 r. w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Malczyce  na rok 2013 - więcej załącznik


32. Uchwała  Nr XL/183/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 paźdzernika 2013 r. w sprawie zmiany  uchwały Nr XXXIII/166/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca
2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. - więcej załącznik


33. Uchwała  Nr XLI/184/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zobowiązania wójta do podjecia działań zmierzajacych do przeprowadzenia kontroli decyzji starosty średzkiego w trybie nadzoru przez Samorządowe Kolegim Odwoławcze we Wrocławiu w celu wyeliminowania ich z obrotu prawnego - więcej załącznik


34. Uchwała  Nr XLII/185/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26  listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2014 rok - więcej załącznik


35. Uchwała Nr XLII/186/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok - więcej załącznik


36. Uchwała Nr XLIII/187/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2013 r.  sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2014 r.- więcej załącznik


37. Uchwała Nr XLIII/188/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2013 r.  sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2013 - więcej załącznik


38. Uchwała Nr XLIII/189/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2013 r.  sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznje w Malczycach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu dodatków energetycznych dla wnioskodawców z terenu Gminy Malczyce - więcej załącznik


39. Uchwała Nr XLIII/190/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie  zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce przeprowadzenia kontroli opłacania podatku  od nieruchomości  przez przedsiębiorców rozpoczynających na terenie Gminy Malczyce działalność gospodarczą w 2013 roku - więcej załącznik

 

2014

1. Uchwała Nr XLIII/191/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej - więcej załącznik


2. Uchwała Nr XLIII/192/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik

załącznik 1 - 1a - więcej załącznik

załącznik nr 2 - więcej załącznik

załącznik nr 3-12 - więcej załącznik


3. Uchwała Nr XLIV/193/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach - więcej załącznik


4. Uchwała Nr XLIV/194/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 - więcej załącznik


5. Uchwala Nr XLIV/195/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 28 stycznia 2014 r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 - więcej załącznik


6. Uchwala Nr XLV/196/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków - więcej załącznik


7. Uchwala Nr XLV/197/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2014 roku. - więcej załącznik


8. Uchwala Nr XLVII/198/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 marca  2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Malczyce - więcej załącznik


9. Uchwala Nr XLVII/199/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - więcej załącznik


10. Uchwala Nr XLVII/200/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - więcej załącznik


11. Uchwala Nr XLVII/201/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik


12. Uchwala Nr XLVII/202/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2014 roku - więcej załącznik


13. Uchwala Nr XLVIII/203/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik


14. Uchwala Nr XLVIII/204/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury wodnokanalizacyjnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik


15. Uchwała Nr XLVIII/205/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Malczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. - więcej załącznik


16. Uchwała Nr XLVIII/206/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej - więcej załącznik


17. Uchwała Nr XLVIII/207/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Środzie Śląskiej w sprawie podziału Powiatu Średzkeigo na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym - więcej załącznik


18. Uchwała Nr L/208/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik


19. Uchwała Nr L/209/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/205/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Malczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - więcej załącznik


20. Uchwała Nr L/210/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania tytułu  "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Ludowego Klubu Kajakowego "Ster" Malczyce - więcej załącznik


21. Uchwała Nr L/211/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania tytułu  "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pana Józefa Urbana - więcej załącznik


22. Uchwała Nr L/212/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania tytułu  "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pani Emilii Bajda - więcej załącznik


23. Uchwała Nr L/213/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania tytułu  "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Ludowego Klubu Sportowego "Odra" Malczyce - więcej załącznik


24. Uchwała Nr L/214/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania tytułu  "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chomiąży - więcej załącznik


25. Uchwała Nr LI/215/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu Gminy Malczyce za 2013 rok - więcej załącznik


26. Uchwała Nr LI/216/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 - więcej załącznik


27. Uchwała Nr LI/217/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatiwerdzenia  Programu opieki nad zwierzętami bęzdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2014 r. - więcej załącznik


28. Uchwała Nr LI/218/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym w Gminie Malczyce - więcej załącznik


29. Uchwała Nr LI/219/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za 2013 rok - więcej załącznik


30. Uchwała Nr LI/220/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Malczycach za 2013 rok - więcej załącznik


31. Uchwała Nr LI/221/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przydzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


32. Uchwała Nr LI/222/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - więcej załącznik


33. Uchwała Nr LII/223/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 sierpnia  2014 r. w sprawie zmiany  w Statucie Gminy - więcej załącznik


34. Uchwała Nr LII/224/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 sierpnia  2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik


35. Uchwała Nr LIII/225/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września  2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik


36. Uchwała Nr LIII/226/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września  2014 r. w sprawie poparcia protestu budowy ekranów  akustycznych  w ciągu drogi krajowej Nr 94 w miejscowościach Rusko, Mazurowice i Rusko - więcej załącznik


37. Uchwała Nr LIV/227/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego - więcej załącznik


38. Uchwała Nr LIV/228/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie określenia szczegółowych  zasad, sposobu i trybu umorzenia odroczenia spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych  mających  charakter cywilnoprawny przypadajacych Gminie Malczyce oraz jej jednostkom podleglym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej  w przypadkach , w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg - więcej załącznik


39. Uchwała Nr LIV/229/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Malczyce a Gminą Miejską Legnica w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii  dla uczniów w pozaszkolnym punkcie  katechetycznym kościoła Zieloświatkowego zbór "Anastasis" w Legnicy - więcej załącznik


40. Uchwała Nr LIV/230/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego  programu współpracy  Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok - więcej załącznik

rozstrzygnięcie nadzorcze - więcej załącznik


41. Uchwała Nr LIV/231/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie obniżenia skupu żyta  przyjmowanej  za podstawę do obniżenia podatku rolnego na 2014 r. - więcej załącznik


42. Uchwała Nr LIV/232/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie ustanowienia  herbu, flagi, baneru, pieczęci, łańcuchów władzy i sztandaru Gminy Malczyce - więcej załącznik

symbole - więcej załącznik

regulamin używania symboli - więcej załącznik

uzasadnienie historyczno - heraldyczne - więcej załącznik


43. Uchwała Nr LV/233/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 12 listopada  2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


44. Uchwała Nr LV/234/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 12 listopada  2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik

 


Liczba odwiedzin: 1414
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Administrator techniczny
Data wytworzenia informacji: 2014-07-30 17:25:10
Data udostępnienia informacji: 2018-07-30 19:25:52
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-01 17:21:53
Dziennik zmian