Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj63
mod_vvisit_counterWczoraj983
mod_vvisit_counterTen tydzień11743
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień18522
mod_vvisit_counterTen miesiąc64624
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc75564
mod_vvisit_counterWszystkie3834414

Aktualnie: gości 15 połączonych
Twój IP: 44.200.86.95
Dzisiaj: Maj 26, 2024


Obwieszczenia, komunikaty

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ICH KONTROLA NA TERENIE GMINY MALCZYCE   

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MALCZYCE                  ANKIETA

Obwieszczenie Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego znak:IG - 06/03/2024 z dn. 22.03.2024r                   Ekspertyza Lasów Państwowych

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - dot. zadania pn. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Średzka Woda poprzez remont budowli piętrzących na cieku  Średzka Woda - lewy dopływ rz. Odry - część 2. Wykonanie operatów wodnoprawnych

Informacja dotycząca przyjęcia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały ws. zmiany Aktualizacji Programu ochrony powietrza

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - dot. zadania pn. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Średzka Woda poprzez remont budowli piętrzących na cieku  Średzka Woda - lewy dopływ rz. Odry - część 2. Wykonanie operatów wodnoprawnych

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o zmianie zakresu wniosku w prowadzonym postępowaniu znak:GM-DOK.3.7700.232.202.

 Obwieszczenie o podjęciu w gminie Wądroże Wielkie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - dot. zadania pn. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Średzka Woda poprzez remont budowli piętrzących na cieku  Średzka Woda - lewy dopływ rz. Odry - część 2. Wykonanie operatów wodnoprawnych

INFORMACJA  o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023r

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - dot. zadania pn. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Średzka Woda poprzez remont budowli piętrzących na cieku  Średzka Woda - lewy dopływ rz. Odry - część 2. Wykonanie operatów wodnoprawnych

Obwieszczenie Wójta Gminy Malczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerze ewidencyjnym 273 w obrębie Malczyce, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Szkolnej w Malczycach,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części obrębu Chomiąża oraz w południowo-wschodniej części obrębu Rachów

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskich, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - dot. zadania pn. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Średzka Woda poprzez remont budowli piętrzących na cieku  Średzka Woda - lewy dopływ rz. Odry - część 2. Wykonanie operatów wodnoprawnych"

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - WCTRON Sp. z o.o

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - dot. zadania pn. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Średzka Woda poprzez remont budowli piętrzących na cieku  Średzka Woda - lewy dopływ rz. Odry - część 2. Wykonanie operatów wodnoprawnych"

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa ścieżki pieszo-rowerowej długości 1,266 km na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Dworcowej w Malczycach ( na działkach 77, 93,501,500 obręb Malczyce) " 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malczyce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części obrębu Chomiąża oraz w południowo-wschodniej części obrębu Rachów

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Malczyce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gminnych położonych w rejonie ulicy Szkolnej w Malczycach

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o zakończeniu prób i sprawdzeń obiektów Stopnia Wodnego Malczyce

Obwieszczenie Wójta Gminy Malczyce o polowaniu zbiorowym

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu ,, Aktualizacja Programu ochrony powietrza" - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Malczyce o polowaniu zbiorowym

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej - Informacja o postępowaniu w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - mToilet Sp. z o.o.

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - mToilet Sp. z o.o.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o nowym terminie załatwienia sprawy prowadzonej pod znakiem GM-DOK-3.7700.232.2021.MB.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
Obwieszczenie Wójta Gminy Malczyce o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla wybranej działki
Obwieszczenie Wójta Gminy Malczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP dla wybranych działek
Obwieszczenie Wójta Gminy Malczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce
Obwieszczenie Wójta Gminy Malczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP dla wybranych działek
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Malczyce "Przebudowa dróg powiatowych nr 2068D i 2191D na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2066D do granicy powiatu"
DECYZJA

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w ramach zadania pn."Zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni rzeki Średzka Woda poprzez remont budowli piętrzących na cieku Średzka Woda - lewy dopływ rz. Odry - część 2. Wykonanie operatów wodnoprawnych"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie  Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zawiadomienie dot. Przebudowy dróg powiatowych nr 2068 i 2191D na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2066D do granicy powiatu - wydanie opinii Wody Polskie
Zawiadomienie dot. Przebudowy dróg powiatowych nr 2068D i 2191D na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2066D do granicy powiatu - wydanie opinii Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Burmistrza Czerwieńska
Obwieszczenie Burmistrza Czerwieńska
MINISTER INFRASTRUKTURY - Obwieszczenie zadanie pn."Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Średzka Woda poprzez remont budowli piętrzących na cieku Średzka Woda - lewy dopływ rz. Odry - część 2. Wykonanie operatów wodnoprawnych"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji środowiskowych -przebudowa dróg powiatowych nr 2068D i 2191D
Informacja - Starosty Średzkiego

Informacja - Wody Polskie

Zawiadomienie - obwieszczenie o zebranych dowodach - Burmistrza Czerwieńska

Obwieszczenie Starosty Średzkiego o wydaniu decyzji - obowiązek ograniczenia oddziaływania akustycznego DK 94

Obwieszczenie: Minister infrastruktury zawiadamia   INFORMACJA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji ROŚ.6233.1.2020
Informacja o wszczęciu postepowania
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu
obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego "Rozbiórka istniejącej linii 400 kV Czarna Pasikurowice - część II"
Obwieszczenie w sprawie nałożenia na GDKiA obowiązku ograniczenia akustycznego DK 94
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim[...]"
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania WC SERWIS
Informacja dot. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części drug wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego
Zawiadomienie dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm z dnia 19.09.2019 r.
Zawiadomienie dot. wydania decyzji zezwalającej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych PORTO na opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Malczyce
Zawiadomienie dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm z dnia 4.09.2019 r.
Zawiadomienie dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm o wydanej opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Zawiadomienie dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm o wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego
Zawiadomienie dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm, 15.07.2019 r.
Informacja o przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego"
Zawiadomienie dot. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2066D na odcinku od granicy miasta Środa Śląska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D w Malczycach wraz ścieżką rowerową Jastrzębce-Chomiąża-Malczyce"
Zawiadomienie dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm
Zawiadomienie dot. "Przebudowy drogi powiatowej nr 2066D na odcinku od granicy miasta Środa Śląska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D w Malczycach wraz ze ścieżką rowerową Jastrzębce-Chomiąża-Malczyce"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm
Zawiadomienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 2066D na odcinku od granicy miasta Środa Śląska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D w Malczycach wraz ze ścieżką (...)
Zawiadomienie w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 2066D na odcinku od granicy miasta Środa Śląska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D w Malczycach (...)"
Zawiadomienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powaitowej nr 2066D na odcinku od granicy miasta Środa Śląska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D w Malczycach [...]"
Zawiadomienie o niemożności w sprawie "Przebudowa drogi powiatoweuj nr 2066D na odcinku od granicy miasta Środa Śląska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2068D w Malczycach wraz ze ścieżką rowerową (...)"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 7/19 z dnia 18 marca 2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hasłem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 5/19 z dnia 19 lutego 2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralna część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych
Obwieszczenie dotyczące rozprawy administracyjnej, której przedmiotem będzie uzgodnienie interesów stron w kwestii przyjmowania metod ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 94
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o przeprowadzeniu dowodu w postępowaniu administracyjnym
Wymiana Źródeł Ciepła
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr 13/18 z dnia 26 listopada 2018 r. zatwierdzając projekt budowlany i udzielając pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr 9/18 dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergrtycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice" z dnia 8 listopada
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 31 października w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice"
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr 7/18 dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergrtycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice" z dnia 26 października
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr 8/18 dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergrtycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice" z dnia 31 października
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr 6/18 dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergrtycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice" z dnia 26 października
Obwieszczenie w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania akustycznego na drogę krajową nr 94
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wydaniu na wniosek Inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. decyzji Nr 3/18 z dnia 21 września 2018 r.
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wydaniu na wniosek Inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. decyzji Nr 2/18 z dnia 21 września 2018 r.
Postanowienie o odmówieniu wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na odtworzeniu obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Miękinia pn. ,, Zad. Nr 3 - Modernizacja zbiorn
Postanowienie o odmówieniu wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na odtworzeniu obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Miękinia pn. ,, Zad. Nr 2 - Modernizacja zbiorn
Obwieszczenie Wojewody z dnia 12 września 2018 r.
Obwieszczenie Wojewody z dnia 11 września 2018 r.
Obwieszczenie Wojewody z dnia 11 września 2018 r.
Obwieszczenie Starosty Średzkiego dot. postępowania administracyjnego
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Malczyce z dnia 9.08.2018
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.07.2018
Komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia
 
 

Liczba odwiedzin: 4797
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2021-02-25 09:42:54
Data udostępnienia informacji: 2021-02-25 10:43:07
Data ostatniej modyfikacji: 2024-05-16 09:31:56
Dziennik zmian