Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj2633
mod_vvisit_counterWczoraj1876
mod_vvisit_counterTen tydzień2633
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień14561
mod_vvisit_counterTen miesiąc31500
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc78882
mod_vvisit_counterWszystkie3880172

Aktualnie: gości 10, 
botów 1 połączonych
Twój IP: 34.239.170.244
Dzisiaj: Cze 16, 2024


Deklaracja dostępności
Wersja z: 2021-03-31 12:35:19. Zapisał: Redaktor

Deklaracja dostępności strony Urzędu Gminy Malczyce

Urząd Gminy w Malczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Deklaracja dostępności strony Urzędu Gminy Malczyce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-02-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Świercz.
 • E-mail: sekretarz@malczyce.wroc.pl
 • Telefon: 71 317 90 66

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Malczyce
 • Adres: ul.Traugutta 15
  55-320 Malczyce
 • E-mail: sekretariat@malczyce.wroc.pl
 • Telefon: 71 317 90 66

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Malczyce posiada dwa wejścia do budynku. Wejścia nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, barierą są schody. W budynku nie ma możliwości zamontowania windy. Przy bocznym wejściu, na wysokości ok. 1 m znajduje się oznaczony dzwonek, za pomocą którego osoby z niepełnosprawnościami sygnalizują swoją obecność przy budynku i zgłaszają chęć skorzystania z usług Urzędu Gminy Malczyce. Dodatkowo zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktowania się telefonicznie z sekretariatem Urzędu Gminy, nr tel. 71 317 92 23 wew. 200  lub mailowo: sekretariat@malczyce.wroc.pl. Po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, określony zostanie termin ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów z niepełnosprawnościami, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.