Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj229
mod_vvisit_counterWczoraj2067
mod_vvisit_counterTen tydzień9096
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień8879
mod_vvisit_counterTen miesiąc25966
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc65326
mod_vvisit_counterWszystkie3382302

Aktualnie: gości 19, 
botów 1 połączonych
Twój IP: 18.232.179.37
Dzisiaj: Wrz 22, 2023


Wybory Samorządowe 2018 PDF Drukuj

 

Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2018

 

1. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie podania

do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad

powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim - więcej załącznik


Uchwała Nr XLVI/246/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie

podziału Gminy Malczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych

wybieranych w każdym okręgu - załącznik

Uchwała Nr XLVI/247/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie

podziału Gminy Malczyce na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib

obwodowych komisji wyborczych - załącznik


2. Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików i rad

dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast -więcej załącznik 


3. Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r.

Linki do informacji o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r. wraz z załącznikami - zawiadomienie, oświadczenie, ewentualnie wykaz popierających.

Komitet wyborczy partii politycznej:
 
 
Koalicyjny komitet wyborczy:
 
 
Komitet wyborczy stowarzyszenia lub organizacji społecznej
zamierzający zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie:
 
zamierzający zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie
 
 
Komitet wyborczy wyborców
zamierzający zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie:
 
zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie:
 
zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców:
 
 

4. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na radnych 

informacja o sposobie zgłaszania kandydatów - więcej załącznik

zał.nr 1-zgłoszenie kandydata na radnego - więcej załącznik

zał.nr 2 lista poparcia na radnego - więcej załącznik

zał.nr 3 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody- więcej załącznik

zał.nr 4 oświadczenie lustracyjne - więcej załącznik

zał. nr 5 informacja o złożeniu oświadczenia - więcej załącznik

zał. nr 6 oświadczenie kandydata  - obywatela unii europejskiej niebędącego obywatelem polskim - więcej załącznik


5. Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

uchwała w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych - więcej załącznik

powoływanie komisji do głosowania załącznik 1 - więcej załącznik

powoływanie komisji do liczenia załącznik 2 - więcej załącznik


6. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów,

sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - więcej załącznik

wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - więcej załącznik

zgodna na przyjecie pełnomocnictwa - więcej załącznik


7. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach

i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach

do Rady Gminy Malczyce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - więcej załącznik


8.  I N F O R M A C J A Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 sierpnia 2018 r. o wykazie miejsc przeznaczonych

na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - więcej załącznik 


 9. INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - więcej załącznik 

zał. nr 1 - Zgłoszenie kandydata - więcej załącznik  

zał. nr 2 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU  ZGODY NA KANDYDOWANIE  - więcej załącznik  

zał. nr 3 - OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE  - więcej załącznik  

zał. nr 4 - INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO - więcej załącznik  


10. Obwieszczenie Starosty Powiatu Średzkiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Środzie Śląskiej w wyborach do Rady Powiatu w Środzie Śląskiej   - więcej załącznik


11. I N F O R M A C J A dla komitetów wyborczych o dyżurach urzędnika wyborczego w zakresie przyjmowania zgłoszeń do komisji obwodowych - więcej załącznik 


 12. Dokumenty potrzebne do dopisania osoby do rejestru wyborców : 


      -
WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW - więcej załącznik 

      - oświadczenie o zamieszkaniu - więcej załącznik

      - ksero dowodu tożsamości

   Klauzula informacyjna - więcej załącznik


 

13. Zawiadamiam, że w dniu 10 września 2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Malczyce (sala konferencyjna) odbędzie się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej.

Na pierwszym posiedzeniu komisja wykonuje następujące czynności:

1. Wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji

2. Wybiera zastępcę przewodniczącego komisji.

3. Omawia zadania i ustala tryb pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład.

4. Ustala plan  działania w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów.        

5.Ustala sposób niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie, telefonach,  siedzibie i pełnionych dyżurach

Obecność obowiązkowa.


 14. Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 października     2018 r. - więcej załącznik

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - więcej załącznik


15. Obwieszczenie Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 września 2018 roku w sprawie  numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - więcej załącznik


16. K O M U N I K A T o składzie i godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Malczycach - więcej załącznik


 17. Informacja w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - więcej załącznik


18. PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH - informacje podstawowe  - więcej załącznik 

 WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA +  ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA   - więcej załącznik


19. INFORMACJA Urzędu Gminy Malczyce /Urzędnika wyborczego z dnia 21 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji - więcej załącznik KOMUNIKAT NIEISTNIEJĄCY


20. INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 25 września 2018 r. w celu powołania w gminie Malczyce obwodowych komisji wyborczych - więcej załącznik


21. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o dyżurze w dniu 26 września 2018 r. - więcej załącznik


22. K O M U N I K A T Gminnej Komisji Wyborczej w Malczycach z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Malczyce, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r - więcej załącznik


23. O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Malczycach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Malczyce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.- więcej załącznik


24. Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - więcej załącznik


25. OBWIESZCZENIE  Gminnej Komisji Wyborczej w Malczycach z dnia 1 października 2018 r.  o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Malczyce zarządzonych  na dzień  21 października 2018 r. - więcej załącznik 


26. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Malczycach z dnia 1 października 2018 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Malczyce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - więcej załącznik 


27. Zawiadamiam, że w dniu 10 października  2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malczycach odbędzie się pierwsze posiedzenie i szkolenie składów obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 r. 

-  godz. 12.00  Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

godz. 14.00   Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

Proszę o obecność na spotkaniu.

 

Urzędnik Wyborczy

Zbigniew Biliński


28. I N F O R M A C J A o składach  Obwodowych  Komisji Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie powołanych  do  przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - więcej załącznik


29. I N F O R M A C J A o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników  głosowania w obwodzie  powołanej  do  przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - więcej załącznik


30. K O M U N I K A T Obwodowych Komisji Wyborczych  ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie informuje mężów zaufania komitetów wyborczych o godzinie rozpoczęcia pracy w lokalu wyborczym w dniu wyborów - więcej załącznik 


31. INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINACH LICZĄCYCH DO 20 000 MIESZKAŃCÓW - więcej załącznik
 


INFORMACJA

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W MALCZYCACH 

Informuje, że w dniu 20 października 2018 r. (sobota) Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżur w godzinach od 09.00 do 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Malczycach  pokój  21.

W godzinach od 12.00 do 20.00 komisja pełni dyżur pod numerem telefonu:

888 735 356

696 415 821

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Janina Jachymska


 33. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego - więcej załącznik


 34. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego - więcej załącznik

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin: 5422
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2018-08-01 17:02:22
Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 19:02:50
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-25 08:07:54
Dziennik zmian