Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj1389
mod_vvisit_counterWczoraj6419
mod_vvisit_counterTen tydzień8794
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień17057
mod_vvisit_counterTen miesiąc48452
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc74608
mod_vvisit_counterWszystkie3971732

Aktualnie: gości 25, 
botów 7 połączonych
Twój IP: 44.192.94.177
Dzisiaj: Lip 17, 2024


Rejestr zarządzeń 2023 PDF Drukuj

1. Zarządzenie nr 0050.1.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.121.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023-2030 - więcej załącznik


2 . Zarządzenie nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malczyce na lata 2023-2030 - więcej załącznik


3. Zarządzenie nr 0050.3.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Zawadka przysiółek wsi Szymanów na Zawadka - wieś - więcej załącznik


4. Zarządzenie nr 0050.4.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów na obszarze Gminy Malczyce - więcej załącznik


5.Zarządzenie nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do Szkoły Podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Malczyce - więcej załącznik 


6. Zarządzenie nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do Publicznego Przedszkola dla której organem prowadzącym jest Gmina Malczyce - więcej załącznik


7. Zarządzenie nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0050.6.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2022 r. - więcej załącznik 


8. Zarządzenie nr 0050.8.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


9. Zarządzenie nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


10. Zarządzenie nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


11. Zarządzenie nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


12. Zarządzenie nr 0050.12.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w  roku 2023 - więcej załącznik


13. Zarządzenie nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Malczyce w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 - więcej załącznik 


14. Zarządzenie nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Malczyce -  więcej załącznik


15. Zarządzenie nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


16. Zarządzenie nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik


17. Zarządzenie nr 0050.17.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


18. Zarządzenie nr 0050.18.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik


19. Zarządzenie nr 0050.19.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 - więcej załącznik


20. Zarządzenie nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 - więcej załącznik


21. Zarządzenie nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Malczyce w 2023 roku - więcej załącznik


22. Zarządzenie nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


23. Zarządzenie nr 0050.23.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji, w celu dokonania oceny możliwości partycypacji w kosztach pomocy obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz weryfikacji istnienia innych okoliczności zwalniających obywateli Ukrainy z obowiązku partycypacji w kosztach pomocy - więcej załącznik


24.Zarządzenie nr 0050.24.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Malczyce wprowadzonego Zarządzeniem Nr 96/2021 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 października 2021 r. - więcej załącznik


25. Zarządzenie nr 0050.25.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie organizacji, przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik 


26. Zarządzenie nr 0050.26.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Malczyce - więcej załącznik 


 27. Zarządzenie nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


28. Zarządzenie nr 0050.28.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru projektów do złożenia przez Gminę Malczyce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - więcej załącznik


29. Zarządzenie nr 0050.29.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego poza planem audytu- więcej załącznik 


30. Zarządzenie nr 0050.30.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - więcej załącznik


31. Zarządzenie nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


32. Zarządzenie nr 0050.32.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. - więcej załącznik


33. Zarządzenie nr 0050.33.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


34. Zarządzenie nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


35. Zarządzenie nr 0050.35.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r.- więcej załączniki


36. Zarządzenie nr 0050.36.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja  2023 r. w sprawie ogłoszenia Programu ,,Kreatywni w Gminie Malczyce" realizowanego w 2023 roku - więcej załącznik


37. Zarządzenie nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja  2023 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik


38. Zarządzenie nr 0050.38.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 maja  2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Malczyce do obsługi systemu CEIDG - więcej załącznik


39. Zarządzenie nr 0050.39.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 maja  2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r.- więcej załącznik


40. Zarządzenie nr 0050.40.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Malczyce w 2023 roku - więcej załącznik


41. Zarządzenie nr 0050.41.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


42. Zarządzenie nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach programu ,,Kreatywni w Gminie Malczyce" realizowanego w 2023 roku - więcej załącznik


43. Zarządzenie nr 0050.43.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Malczyce za 2022 r. - więcej załącznik


44.Zarządzenie nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Malczycach za 2022 rok - więcej załącznik 


45. Zarządzenie nr 0050.45.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie  zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


46. Zarządzenie Nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Malczyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - więcej załącznik


47. Zarządzenie Nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Malczyce w 2023 roku - więcej załącznik


48. Zarządzenie Nr 0050.48.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Malczycach - więcej załącznik


49. Zarządzenie Nr 0050.49.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Malczycach - więcej załącznik


50.Zarządzenie nr 0050.50.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


 51. Zarządzenie nr 0050.51.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik


52. Zarządzenie nr 0050.52.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na: „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, „Najładniejsze stoisko dożynkowe” oraz „Najpyszniejszą nalewkę” podczas Dożynek Gminnych w Malczycach w dniu 3 września 2023 r. - więcej załącznik 


53. Zarządzenie nr 0050.53.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


54. Zarządzenie nr 0050.54.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu pod nazwą ,, Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Malczyce na lata 2023 - 2038" - więcej załącznik


55.  Zarządzenie nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malczycach - więcej załącznik 


56.  Zarządzenie nr 0050.56.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach - więcej załącznik


57. Zarządzenie nr 0050.57.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik 


58. Zarządzenie nr 0050.58.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik  


59. Zarządzenie nr 0050.59.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Malczyce zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych netto - więcej załącznik 


60. Zarządzenie nr 0050.60.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - więcej załącznik 


61. Zarządzenie nr 0050.61.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


62. Zarządzenie nr 0050.62.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 sierpnia  2023 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych - więcej załącznik


63. Zarządzenie nr 0050.63.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w gminnym publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Malczyce realizowanym przez operatora Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.- więcej załącznik 


64. Zarządzenie nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych z terenu gminy Malczyce - więcej załącznik


65. Zarządzenie nr 0050.65.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


66. Zarządzenie nr 0050.66.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Malczyce - więcej załącznik


67.Zarządzenie nr 0050.67.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 września 2023 r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Malczyce w  warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - więcej załącznik 


68. Zarządzenie nr 0050.68.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.- więcej załącznik 


69.Zarządzenie nr 0050.69.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik 


70. Zarządzenie nr 0050.70.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


71. Zarządzenie nr 0050.71.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych za rok szkolny 2022/2023 - więcej załącznik


72. Zarządzenie nr 0050.72.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych - więcej załącznik


73.Zarządzenie nr 0050.73.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu opracowania  „Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023-2030” - więcej załącznik 


74. Zarządzenie nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


75. Zarządzenie nr 0050.75.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie  powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z realizacją zadania pn.: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym w OSP Wilczków - więcej załącznik


76. Zarządzenie nr 0050.76.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce na lata 2024-2035 - więcej załącznik


77. Zarządzenie nr 0050.77.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2024 rok - więcej załącznik


78.  Zarządzenie nr 0050.78.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Malczyce Regulaminu Pracy - więcej załącznik


79.  Zarządzenie nr 0050.79.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


80.  Zarządzenie nr 0050.80.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Malczyce Regulaminu Pracy Zdalnej - więcej załącznik


81.  Zarządzenie nr 0050.81.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


82.  Zarządzenie nr 0050.82.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


83.  Zarządzenie nr 0050.83.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 grudnia  2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


84.  Zarządzenie nr 0050.84.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 grudnia  2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


85. Zarządzenie nr 0050.85.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 grudnia  2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


86. Zarządzenie nr 0050.86.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2024 roku w Urzędzie Gminy Malczyce za dzień 6 stycznia 2024 r.- więcej załącznik


87. Zarządzenie nr 0050.87.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w 2023 r.- więcej załącznik 


 88. Zarządzenie nr 0050.88.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik 


 89. Zarządzenie nr 0050.89.2023 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


Liczba odwiedzin: 2275
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2023-01-03 10:05:05
Data udostępnienia informacji: 2023-01-03 11:06:28
Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-22 09:17:22
Dziennik zmian