Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj1561
mod_vvisit_counterWczoraj6419
mod_vvisit_counterTen tydzień8966
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień17057
mod_vvisit_counterTen miesiąc48624
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc74608
mod_vvisit_counterWszystkie3971904

Aktualnie: gości 26, 
botów 5 połączonych
Twój IP: 44.192.94.177
Dzisiaj: Lip 17, 2024


Rejestr zarządzeń 2022 PDF Drukuj

1. Zarządzenie nr 0050.1.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 roku w Urzędzie Gminy Malczyce- więcej załącznik


2. Zarządzenie nr 0050.2.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od przetargu i ustalenia czynszu na dzierżawę pomieszczenia gospodarczego - więcej załącznik


3. Zarządzenie nr 0050.3.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2021 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na  przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz pracach konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji gminy Malczyce - więcej załącznik


4. Zarządzenie nr 0050.4.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Malczyce na realizatora zadania "Asystent osoby niepełnosprawnej" w roku 2022. - więcej załącznik


5. Zarządzenie nr 0050.5.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


6. Zarządzenie nr 0050.6.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce- więcej załącznik


7. Zarządzenie nr 0050.7.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Malczyce- więcej załącznik


8. Zarządzenie nr 0050.8.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malczycach - więcej załącznik


9. Zarządzenie nr 0050.9.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do Szkoły Podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Malczyce- więcej załącznik 


10. Zarządzenie nr 0050.10.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do Publicznego Przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Gmina Malczyce - więcej załącznik 


11 Zarządzenie nr 0050.11.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Malczycach - więcej załącznik 


 12. Zarządzenie nr 0050.12.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - więcej załącznik 


13. Zarządzenie nr 0050.13.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik


14. Zarządzenie nr 0050.14.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Malczycach- więcej załącznik


15. Zarządzenie nr 0050.15.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - więcej załącznik


 16. Zarządzenie nr 0050.16.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - więcej załącznik


 17. Zarządzenie nr 0050.17.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


18. Zarządzenie nr 0050.18.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2021 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 września 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - więcej załącznik


19. Zarządzenie nr 0050.19.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Malczyce w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu roku 2022- więcej załącznik


20. Zarządzenie nr 0050.20.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania i wynajmu hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Malczycach- więcej załącznik


 21. Zarządzenie nr 0050.21.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wzory wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce- więcej załącznik- więcej załącznik

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce- więcej załącznik


22. Zarządzenie nr 0050.22.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik


23. Zarządzenie nr 0050.22a.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa- więcej załącznik


24. Zarządzenie nr 0050.23.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


25. Zarządzenie nr 0050.24.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Malczyce w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022 - więcej załącznik


26. Zarządzenie nr 0050.25.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


27. Zarządzenie nr 0050.25a.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


 28. Zarządzenie nr 0050.26.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu 2022 roku - więcej załącznik


29. Zarządzenie nr 0050.27.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Malczycach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej załącznik


30. Zarządzenie nr 0050.28.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Malczycach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie -więcej załącznik


31. Zarządzenie nr 0050.29.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku. - więcej załącznik


32. Zarządzenie nr 0050.30.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce- więcej załącznik 


33. Zarządzenie nr 0050.31.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej- więcej załącznik 


34. Zarządzenie nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik 


35. Zarządzenie nr 0050.32a.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik


36. Zarządzenie nr 0050.33.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej stanowiącej własność Gminy Malczyce , położonej w Dębicach oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości- więcej załącznik


37. Zarządzenie nr 0050.34.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik


 38. Zarządzenie nr 0050.35.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej- więcej załącznik


39. Zarządzenie nr 0050.36.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Malczyce i jednostkach organizacyjnych Gminy-więcej załącznik


40. Zarządzenie nr 0050.37.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.18.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności- więcej załącznik


 41. Zarządzenie nr 0050.38.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok - więcej załącznik 


 42.  Zarządzenie nr 0050.39.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Malczyce na 2022 rok - więcej załącznik 


43. Zarządzenie nr 0050.40.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Malczyce w 2022 roku - więcej załącznik  

załącznik do zarządzenia 


44. Zarządzenie nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik


45. Zarządzenie nr 0050.42.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia odznaczenia Wójta Gminy Malczyce "Za zasługi dla Gminy Malczyce" - więcej załącznik 

Zarządzenie nr 0050.50.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia 0050.42.2022


46. Zarządzenie nr 0050.43.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


47. Zarządzenie nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


48. Zarządzenie nr 0050.45.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik


49. Zarządzenie nr 0050.46.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach - więcej załącznik


50. Zarządzenie nr 0050.47.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Malczyce w 2022 roku - więcej załącznik


51. Zarządzenie nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości- więcej załącznik


52. Zarządzenie nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2022 roku - więcej załącznik


53. Zarządzenie nr 0050.50.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.42.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia odznaczenia Wójta Gminy Malczyce " Za zasługi dla Gminy Malczyce" oraz Zarządzenia nr 83/2021 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 września 2021 r. w sprawie regulaminu nadawania Medalu za Zasługi dla Gminy Malczyce - więcej załącznik


54. Zarządzenie nr 0050.51.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia Programu "Kreatywni w Gminie Malczyce" realizowanego w 2022 roku. - więcej załącznik


55. Zarządzenie nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Malczyce za 2021 r. - więcej załącznik


56. Zarządzenie nr 0050.53.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


57. Zarządzenie nr 0050.54.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik


58. Zarządzenie nr 0050.55.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach - więcej załącznik


59. Zarządzenie nr 0050.56.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2022 roku, zwanego dalej Zarządzeniem- więcej załącznik


 60. Zarządzenie nr 0050.57.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy- więcej załącznik


61. Zarządzenie nr 0050.58.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach - więcej załącznik


62. Zarządzenie nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach programu “ Kreatywni w Gminie Malczyce” realizowanego w 2022 roku - więcej załącznik


63. Zarządzenie nr 0050.60.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2022 roku, zwanego dalej Zarządzeniem- więcej załącznik


64. Zarządzenie nr 0050.61.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2022 roku - więcej załącznik


 65. Zarządzenie nr 0050.62.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za rok 2021 - więcej załącznik


66. Zarządzenie nr 0050.63.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2022 roku, zwanego dalej Zarządzeniem - więcej załącznik


67. Zarządzenie nr 0050.63a.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów na obszarze Gminy Malczyce - więcej załącznik


68. Zarządzenie nr 0050.64.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Malczyce w dniu 27 czerwca 2022 r. - więcej załącznik


69. Zarządzenie nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2022 roku - więcej załącznik


70. Zarządzenie nr 0050.66.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Malczyce w dniu 27 czerwca 2022 r. - więcej załącznik


71. Zarządzenie nr 0050.67.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


72. Zarządzenie nr 0050.68.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5  lipca 2022 r. w sprawie organizacji systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Malczyce  - więcej załącznik


73. Zarządzenie nr 0050.69.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach - więcej załącznik


74. Zarządzenie nr 0050.70.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


75. Zarządzenie nr 0050.71.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


76. Zarządzenie nr 0050.72.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Malczyce w dniach 19,20 i 21 lipca 2022 r. - więcej załącznik


77. Zarządzenie nr 0050.73.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie  kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Malczyce na 2022 rok - więcej załącznik  


78. Zarządzenie nr 0050.74.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie  zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach - więcej załącznik


79. Zarządzenie nr 0050.75.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach - więcej załącznik  


80. Zarządzenie nr 0050.76.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Malczyce w dniach 25 i 26 lipca 2022 r. - więcej załącznik


81. Zarządzenia nr 0050.77.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2022 roku - więcej załącznik


82. Zarządzenia nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład i biorących udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Malczyce, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


 83. Zarządzenia nr 0050.79.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


84. Zarządzenia nr 0050.80.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na : ,,Najpiękniejszy wieniec dożynkowy", Najładniejsze stoisko dożynkowe" oraz ,, Najpyszniejszą nalewkę" podczas Dożynek Gminnych w Malczycach w dniu 4 września 2022 r. - więcej załącznik


85. Zarządzenia nr 0050.81.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik 


86.Zarządzenia nr 0050.82.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie przetargu na sprzedaż pojazdu marki Star P224 - więcej załącznik


87. Zarządzenia nr 0050.83.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 sierpnia  2022 r. w sprawie przetargu na sprzedaż pojazdu marki Klockner-Humboldt F6L912 Magirus - więcej załącznik


88. Zarządzenia nr 0050.84.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 sierpnia  2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Malczyce w dniach 3 i 4 sierpnia 2022 r. - więcej załącznik


89. Zarządzenia nr 0050.85.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5  sierpnia  2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 położonej w budynku przy ul. Mazurowickiej 14 w Malczycach, gmina Malczyce - więcej załącznik


90. Zarządzenia nr 0050.86.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 sierpnia  2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji gminy Malczyce - więcej załącznik  


91. Zarządzenia nr 0050.87.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 sierpnia  2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach - więcej załącznik


92. Zarządzenia nr 0050.88.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 sierpnia  2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach - więcej załącznik


93. Zarządzenia nr 0050.89.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 sierpnia  2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


94. Zarządzenia nr 0050.90.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 sierpnia  2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w budynku przy ul. Traugutta 2 w Malczycach, gmina Malczyce - więcej załącznik


95. Zarządzenia nr 0050.91.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 sierpnia  2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej załącznik


96. Zarządzenie nr 0050.92.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej za najem pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Malczyce - więcej załącznik 


97. Zarządzenie nr 0050.93.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Malczyce za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10 i 13 ustawy o finansach publicznych  - więcej załącznik 


98. Zarządzenie nr 0050.94.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach - więcej załącznik


99. Zarządzenie nr 0050.95.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. -więcej załącznik


100. Zarządzenie nr 0050.96.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Malczyce procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń - więcej załącznik


101. Zarządzenie nr 0050.97.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Malczyce - więcej załącznik


102. Zarządzenie nr 0050.98.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 września 2022 r. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Malczyce w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny - więcej załącznik


103. Zarządzenie nr 0050.99.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - więcej załącznik


104.Zarządzenie nr 0050.99a.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


 105. Zarządzenie nr 0050.100.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik


106. Zarządzenie nr 0050.101.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 października  2022 r. w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert i przeprowadzenia postępowania w ramach zapytania ofertowego pn. ,, Wykarczowanie, odkrzaczanie i wykoszenie oraz usunięcie biomasy z terenu po torowisku". - więcej załącznik 


107. Zarządzenie nr 0050.102.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 października  2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych za rok szkolny 2021/2022 - więcej załącznik


108. Zarządzenie nr 0050.103.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 października  2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania, oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie  z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 1129 ze zm.), o wartości nie przekraczającej progów unijnych, na przygotowanie i obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik 


109. Zarządzenie nr 0050.104.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r.- więcej załącznik


109a. Zarządzenie nr 0050.104a.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


110. Zarządzenie nr 0050.105.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru a wolne stanowisko urzędnicze - więcej załącznik


111. Zarządzenie nr 0050.106.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik


112. Zarządzenie nr 0050.107.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik


113. Zarządzenie nr 0050.108.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


114. Zarządzenie nr 0050.109.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 listopada  2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik


115. Zarządzenie nr 0050.110.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 listopada  2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023-2030” - więcej załącznik 


116. Zarządzenie nr 0050.111.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 listopada  2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z realizacją umowy dotacji nr 0752/D/OA/LG/2022 z dnia 5 września 2022 roku zadania pn.: Zakup, montaż bramy przemysłowej oraz instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym w remizach OSP - więcej załącznik


117. Zarządzenie nr 0050.112.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 listopada  2022 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z realizacją umowy dotacji nr 0752/D/OA/LG/2022 z dnia 5 września 2022 roku zadania pn.: Zakup, montaż bramy przemysłowej oraz instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym w remizach OSP - więcej załącznik


118. Zarządzenie nr 0050.113.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 listopada  2022 r.  w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z realizacją umowy dotacji nr 0752/D/OA/LG/2022 z dnia 5 września 2022 roku zadania pn.: Zakup, montaż bramy przemysłowej oraz instalacji fotowoltaicznej wraz z ogrzewaniem elektrycznym w remizach OSP - więcej załącznik


119. Zarządzenie nr 0050.114.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 listopada  2022 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce na lata 2023-2035 - więcej załącznik


120. Zarządzenie nr 0050.115.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 listopada  2022 r. w sprawie projektu uchwały  budżetowej na 2023 r. - więcej załącznik


121. Zarządzenie nr 0050.116.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 listopada  2022 r. w sprawie regulaminu nadawania Odznaki Honorowej ,, Za Zasługi dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Malczyce" - więcej załącznik


122. Zarządzenie nr 0050.117.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 listopada  2022 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


123. Zarządzenie nr 0050.118.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zasad opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Malczyce w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - więcej załącznik


124. Zarządzenie nr 0050.119.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. -  więcej załącznik


125. Zarządzenie nr 0050.120.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


126. Zarządzenie nr 0050.121.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023-2030 - więcej załącznik


127. Zarządzenie nr 0050.122.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


128. Zarządzenie nr 0050.123.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


129. Zarządzenie nr 0050.124.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w 2022 r. - więcej załącznik


130. Zarządzenie nr 0050.125.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik 


131. . Zarządzenie nr 0050.126.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik

 


Liczba odwiedzin: 3663
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator techniczny
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator techniczny
Osoba, która opublikowała informację: Administrator techniczny
Data wytworzenia informacji: 2022-01-03 13:50:18
Data udostępnienia informacji: 2022-01-03 14:50:30
Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-10 06:32:17
Dziennik zmian