Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj471
mod_vvisit_counterWczoraj1024
mod_vvisit_counterTen tydzień6810
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień14568
mod_vvisit_counterTen miesiąc38357
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc38509
mod_vvisit_counterWszystkie2849588

Aktualnie: gości 47 połączonych
Twój IP: 44.211.22.31
Dzisiaj: Wrz 25, 2022


Rejestr zarządzeń 2016 PDF Drukuj

2016

1. Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w roku 2016 z zakresu: kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia - więcej zalącznik


2. Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 r. - więcej zalącznik


3. Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej zalącznik


4. Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Dębice Gmina Malczyce - więcej zalącznik


5. Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia regulaminu oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w Gminie Malczyce - więcej zalącznik

Załączniki w wersji doc.:
Zał. 2. Uchwała z zebrania wiejskiego - więcej zalącznik
Zał. 3. Lista obcności - więcej zalącznik
Zał. 4. Protokół - więcej zalącznik
Zał. 5. Wniosek - więcej zalącznik
Zał. 6. Wniosek - zmiana zadania - więcej zalącznik
Zał. 7. Uchwała - zmiana zadania - więcej zalącznik


6. Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości mienia komunlanego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Wąskiej 1 w Malczycach - więcej załącznik


7. Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunlanego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Mylnej 3 w Malczycach - więcej załącznik


8. Zarządzenie Nr 8/2016  Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 luty 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do Publicznego Przedszkola w Malczycach - więcej załącznik
Terminy - więcej załącznik


9. Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 luty 2016 r. w sprawie uzgodnieia procedury rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Malczycach - więcej załącznik
Terminy - więcej załącznik


10. Zarządzenie Nr 10/2016  Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 luty 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach d prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w ych sprawach decyzji - więcej załącznik


11. Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 luty 2016 r. w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotej w Malczycach - więcej załącznik 


12. Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 luty 2016 r. w sprawie planu szkolenia obronnego Gminy Malczyce w 2016 r. - więcej załącznik 
Plan obronny - więcej załącznik


13. Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości - więcej załącznik
Wykaz str. 1 -  więcej załącznik
Wykaz str. 2 - więcej załącznik


14. Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy - więcej załącznik


15. Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 marca 2016 r.  w sprawie odwołania i powołania Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Malczycach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej załącznik


16. Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji na potrzeby rozstrzygnięcia konkursu na hasło promocyjne Gminy Malczyce - więcej załącznik


17. Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 marca 2016 r.  w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. - więcej załącznik

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.  zał.1 - więcej załącznik

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 r. zał.2 - więcej załącznik

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2015 r. zał.3 - więcej załącznik

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK za 2015 r. - więcej załącznik

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki za 2015 r. - więcej załącznik


18. Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Programu ,,Kreatywni w Gminie Malczyce" - więcej ząłącznik

Zał.1 - Regulamin Programu "Kreatywni w Gminie Malczyce" - więcej załącznik


19. Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik

Zał. 1 - więcej załącznik
Zał. 2 - więcej załącznik


20. Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenie wykazu tej nieruchomości - więcej załącznik


21.  Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


22. Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego od wynajmowanych pomieszczeń gospodarczych, garaży orazgruntów z nimi związanych - więcej załącznik


23.Zarządzenie Nr  23/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę gruntu położonego na terenie Gminy Malczyce i ustalenia czynszu dzierżawnego pod wynajem pomieszczeń gospodarczych i garaży - więcej załącznik


24. ZarządzenieNr 24/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w roku 2016 z zakresu: wspierania działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia - więcej załącznik

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - więcej załącznik


25. Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2016 r.  w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


26. Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Gminy Malczyce za I kwartał 2016 r. - więcej załącznik


27. Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2016 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


28. Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja 2016 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach programu "Kreaywni w Gminie Malczyce" - więcej załącznik


29. Zarządzenie Nr 29/2016  Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - więcej załącznik


30. Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości podatkowej - więce załącznik


31. Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 maja 2016 r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogloszenia wykazu tej nieruchomości - więcej załącznik


32. Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 maja 2016 r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Rusku oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości - więcej załącznik


33. Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Malczyce  - więcej załącznik


34. Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


34.1. Zarządzenie Nr 34/1/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2016 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za 2015 rok - więcej załącznik


35. Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczeia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Dębicach oraz ogłoszenia wykazu te nieruchomości - więcej załącznik


36. Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji i administratora systemu informatycznego w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


37. Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik

Polityka bezpieczeństwa informacji  - więcej załącznik

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym - więcej załącznik


38. Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2016 r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem usługowo - handlowym, położonym przy DK 94 w Maurowicach w miejscowości Mazurowice, stanowiącej własność Gminy Malczyce, oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości - więcej załącznik


39. Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


40. Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie nabycia do mienia gminnego nieruchmości niezabudowanej położonej we wsi Rachów, gmina Malczyce - więcej załącznik


41. Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie nabycia do mienia gminnego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Rachów, gmina Malczyce - więcej załącznik


42. Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie nabycia do mienia gminnego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Mazurowice, gmina Malczyce - więcej załącznik


43. Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie odstąpienia od przetargu i ustalenia czynszu na dzierżawę pomieszczenia gospodarczego - więcej załącznik


44. Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiekniejszy wieniec dożynkowy oraz konkursu na najładniejsze stoisko dożynkowe podczas Dożynek Gminnych w Rusku w dniu 4 września 2016 r.  - więcej załącznik

Regulamin konkursu na najpiękniejszy wieniec - więcej załącznik
Regulamin konkursu na najładniejsze stoisko - więcej załącznik


45. Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom, w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2016/2017 - więcej załącznik


46. Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 sierpnia 2016 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 października 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


47. Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malczyce za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych  - więcej załącznik

Sprawozdanie SPZOZ - więcej załącznik
Sprawozdanie GOK - więcej załącznik


48. Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych - więcej załącznik


49. Zarżadzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Malczyce oraz wskazania koordynatora czynności kancelaryjnych - więcej załącznik


50.  Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania i wynajmu hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Malczycach - więcej załącznik

Regulamin - więcej załącznik
Umowa wynajmu - więcej załącznik
Cennik - więcej załącznik


51.  Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach - więcej załącznik


52. Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Malczyce - więcej załącznik


53. Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego - więcej załącznik


54. Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia  26 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Malczycach - więcej załącznik


55. Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - więcej załacznik


56. Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - więcej załacznik


57. Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach - więcej załącznik


58. Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia  29 września 2016 r. w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Malczycach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej załącznik


59. Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Malczyce - więcej załącznik


60. Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


61. Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


62. Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 października 2016 r. w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych - więcej załącznik


63. Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 października 2016 r. w sprawie nabycia do mienia gminnego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Rachów, gmina Malczyce - więcej załacznik 


64. Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości - więcej załącznik


65. Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenie wykazu tej nieruchomości - więcej załącznik


66. Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


 67. Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października 2016 r. w sprawie nabycia do mienia gminnego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Mazurowice, gmina Malczyce - więcej załącznik


 68. Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Gminy Malczyce za III kwartał 2016 roku - więcej załącznik


 69. Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 rok - więcej załącznik


70. Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik 


71. Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Iterdyscyplinarnego w Malczycach ds. przecwidziałania przemocy w rodzinie - więcej załącznik


72. Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


73. Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości jednoużytkowej rolnej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Dębicach oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości - więcej ząłącznik


74. Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej - więcej załącznik
projekt uchwały cz.1 - więcej załącznik
projekt uchwały cz.2 - więcej załacznik


75. Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach - więcej załącznik


76. Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Malczyce - więcej załącznik


77. Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


78. Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 lgrudnia 2016 r. w sprawie powołaniakomisji konkursowej oceniającej prace w ramach konkursu "Malczyce w 2023 roku" - więcej załącznik


79. Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Malczycach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej załącznik


80. Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w 2016 r. - więcej załącznik


81. Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


82. Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Malczyce - więcej załącznik


83. Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


84. Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


Liczba odwiedzin: 1217
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Administrator techniczny
Data wytworzenia informacji: 2017-07-30 17:50:17
Data udostępnienia informacji: 2018-07-30 19:50:52
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-01 17:54:20
Dziennik zmian