Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj62
mod_vvisit_counterWczoraj3133
mod_vvisit_counterTen tydzień14350
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień17137
mod_vvisit_counterTen miesiąc52624
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc74608
mod_vvisit_counterWszystkie3975904

Aktualnie: gości 20, 
botów 4 połączonych
Twój IP: 3.236.112.70
Dzisiaj: Lip 19, 2024


Uchwały 2022 PDF Drukuj

1. Uchwała nr XLI/238/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Malczyce za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę- więcej załącznik 


2. Uchwała nr XLI/239/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej - więcej załącznik


3. Uchwała nr XLI/240/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej funkcjonującej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Malczycach -więcej załącznik


 4. Uchwała nr XLII/241/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które będzie przyznawane dofinansowanie w 2022 roku - więcej załącznik 


 5. Uchwała nr XLII/242/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 lutego 2022 r.w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami- więcej załącznik


6. Uchwała nr XLII/243/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Malczyce - więcej załącznik 


7. Uchwała nr XLII/244/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024. - więcej załącznik


8. Uchwała nr XLII/245/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników - więcej załącznik

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego NR NK-N.4131.74.2.2022.MC z dnia 21 marca 2022 r.


9. Uchwała nr XLII/246/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego  w ramach inicjatywy lokalnej - więcej załącznik 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego NR NK-N.4131.74.3.2022.MC z dnia 11 marca 2022 r.


10. Uchwała nr XLII/247/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Malczyce za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę - więcej załącznik 


11. Uchwała nr XLII/248/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w miejscowości Malczyce - więcej załącznik 


12. Uchwała nr XLII/249/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia  Statutu Żłobka Publicznego „Szczęśliwe Misie” w Malczycach - więcej załącznik 


13. Uchwała nr XLII/250/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Publicznym „Szczęśliwe Misie” w Malczycach - więcej załącznik 


14. Uchwała nr XLII/251/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik 


15.Uchwała nr XLIII/252/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


16. Uchwała nr XLIII/253/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


17. Uchwała nr XLIII/254/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Malczyce na 2022 rok - więcej załącznik


18. Uchwała nr XLIII/255/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2022 roku - więcej załącznik


19. Uchwała nr XLIII/256/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/93/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie emisji obligacji - więcej załącznik


20. Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezesa Malczyckich Usług Komunalnych Sp. z o. o. - więcej załącznik


21. Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


22. Uchwała nr XLIII/259/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


23. Uchwała nr XLIII/260/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2022-2028 - więcej załącznik


24. Uchwała nr XLIII/261/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyc na 2022 r. - więcej załącznik


25. Uchwała nr XLIII/262/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Malczyce obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- więcej załącznik


26. Uchwała nr XLIV/263/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


 27. Uchwała nr XLIV/264/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik 


 28. Uchwała nr XLIV/265/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


29. Uchwała nr XLIV/266/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2022 w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Publicznego "Szczęśliwe Misie" w Malczycach- więcej załącznik


30. Uchwała nr XLIV/267/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


31. Uchwała nr XLIV/268/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/137/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malczyce- więcej załącznik


32. Uchwała nr XLIV/269/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik


33. Uchwała nr XLV/270/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/171/2021  z dnia 22 kwietnia 2021 r., w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, na terenie Gminy Malczyce- więcej załącznik


34. Uchwała nr XLV/271/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/137/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malczyce.”- więcej załącznik


35. Uchwała nr XLVI/272/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Malczycach - więcej załącznik


36. Uchwała nr XLVI/273/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


 37. Uchwała nr XLVI/274/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik


38. Uchwała nr XLVI/275/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Malczyce do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malczyce w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - więcej załącznik


39. Uchwała nr XLVII/276/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Malczyce- więcej załącznik


40. Uchwała nr XLVII/277/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok - więcej załącznik


41. Uchwała nr XLVII/278/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium- więcej załącznik


42. Uchwała nr XLVII/279/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie  nadania nazwy drodze będącej własnością Gminy Malczyce, położonej w miejscowości Wilczków - więcej załącznik


43. Uchwała nr XLVII/280/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Mazurowice - więcej załącznik


44. Uchwała nr XLVII/281/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2022 r. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


45. Uchwała nr XLVII/282/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik


46. Uchwała nr XLVII/283/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/184/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik


47. Uchwała nr XLVII/284/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia  średniej ceny jednostki  paliwa w Gminie Malczyce na rok szkolny 2022/2023 - więcej załącznik


48. Uchwała nr XLVII/285/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia - więcej załącznik


49. Uchwała nr XLVII/286/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 rok. - więcej załącznik


50.Uchwała nr XLVIII/287/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 21 lipca  2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2022-2028 - więcej załącznik


60. Uchwała nr XLVIII/288/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 21 lipca  2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 rok - więcej załącznik


61. Uchwała nr  XLIX/289/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 12 sierpnia  2022 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik 


62.  Uchwała nr  XLIX/290/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 12 sierpnia  2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2022-2028 - więcej załącznik


 63.  Uchwała nr  XLIX/291/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 12 sierpnia  2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik


 64.  Uchwała nr  L/292/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik 


65.   Uchwała nr  L/293/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - więcej załącznik 


66. Uchwała nr  L/294/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 września 2022 r.  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Malczyce do nieodpłatnego nabycia działki nr 166/5 położonej w obrębie Szymanów- więcej załącznik 


67. Uchwała nr  L/295/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r.- więcej załącznik


68. Uchwała nr  LI/296/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 października  2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości - więcej załącznik


69.Uchwała nr  LI/297/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 października  2022 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Malczyce na 2022 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


70. Uchwała nr  LI/298/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 października  2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Rusko - więcej załącznik


71. Uchwała nr  LI/299/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 października  2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 273 w obrębie Malczyce - więcej załącznik


72. Uchwała nr  LI/300/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 października  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


73. Uchwała nr  LI/301/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 października  2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik


74.Uchwała nr  LII/302/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę  nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


75. Uchwała nr  LII/303/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie  uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - więcej załącznik


76. Uchwała nr  LII/304/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 listopada 2022 r.  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2022-2028 - więcej załącznik


77. Uchwała nr  LII/305/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik


78. Uchwała nr  LII/306/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 listopada 2022 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok - więcej załącznik


79. Uchwała nr  LII/307/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od środków transportowych - więcej załącznik


80. Uchwała nr  LII/308/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  - więcej załącznik


81. Uchwała nr  LIII/309/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2023- 2035 - więcej załącznik

Uchwała nr IV/126/2022 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2023 rok - więcej załącznik


82. Uchwała nr  LIII/310/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie  budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik

Uchwała nr IV/127/2022 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Malczyce projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik

Uchwała nr IV/128/2022 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2023 r. -więcej załącznik

Uchwała nr IV/19/2023 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z  dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr LIII/309/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce na lata 2023-2035 oraz uchwale nr LIII/310/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik

Uchwała nr IV/20/2023 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z  dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Malczyce nr LIII/310/2022 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


 83. Uchwała nr  LIII/311/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2023 r. - więcej załącznik


84. Uchwała nr  LIII/312/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


85. Uchwała nr  LIII/313/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Malczyce na lata  2023 - 2026 - więcej załącznik


86. Uchwała nr  LIII/314/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Malczyce - więcej załącznik


87. Uchwała nr  LIII/315/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


88. Uchwała nr  LIII/316/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych- więcej załącznik


89. Uchwała nr  LIII/317/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody zawarcie przez Gminą Malczyce jako Organizatora publicznego transportu zbiorowego z  Malczyckimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. jako Operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. - więcej załącznik


90. Uchwała nr  LIII/318/2022 Rady Gminy Malczyce  z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r. - więcej załącznik

 

 

 


Liczba odwiedzin: 2068
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Administrator techniczny
Data wytworzenia informacji: 2022-01-01 07:00:02
Data udostępnienia informacji: 2022-01-15 14:43:49
Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-31 12:48:17
Dziennik zmian