Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj40
mod_vvisit_counterWczoraj2366
mod_vvisit_counterTen tydzień40
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień11244
mod_vvisit_counterTen miesiąc40
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc40310
mod_vvisit_counterWszystkie3396004

Aktualnie: gości 28 połączonych
Twój IP: 44.201.72.250
Dzisiaj: Paź 01, 2023


Uchwały 2016 PDF Drukuj

1. Uchwała Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/82/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. - więcej załącznik


2. Uchwała Nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


3. Uchwała Nr XIX/93/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie emisji obligacji - więcej załacznik


4. Uchwała Nr XIX/94/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania "ścinka poboczy wzdłuż jezdni dróg powiatowych" - więcej załącznik


5. Uchwała Nr XIX/95/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania "przebudowa drogi powiatowej nr 2069D na odcinku Szymanów - Zawadka" - więcej załącznik


6. Uchwała XIX/96/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik 


7. Uchwała XIX/97/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


8. Uchwała XIX/98/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na teenie Gminy Malczyce w 2016 r. - więcej załącznik


9. Uchwała XIX/99/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022 - więcej załącznik


10. Uchwała XIX/100/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Nisoemisyjnej dla Gminy Malczyce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 - więcej załącznik

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - więcej załącznik


11. Uchwała XIX/101/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malczyce w 2016 r. - więcej załącznik


12. Uchwała Nr  XIX/102/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


13. Uchwała Nr XIX/103/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, których organem prowadzącym jest Gmina Malczyce, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły - więcej załącznik


14. Uchwała Nr XIX/104/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów i ustalenia liczby punktów oraz wskazania niezbędnych dokumentów, które będą brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


15. Uchwała Nr XXI/105/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o relizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - więcej załącznik


16. Uchwała Nr XXI/106/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


17. Uchwała Nr XXI/107/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/90/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


18. Uchwała Nr XXI/108/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka POmocy Społecznej w Malczycach - więcej załącznik


19. Uchwała Nr XXI/109/2016 Rady Gminy Malczyce 29 marca 2016 r. w sprawie zmianu Uchwały Nr XIX/93/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016r roku w sprawie emisji obigacji - więcej załącznik


20. Uchwała Nr XXI/110/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie utworzenia centrum usług wpólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Malczyce - więcej załącznik


21. Uchwała Nr XXI/111/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r.  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik


22. Uchwała Nr XXI/112/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Leokadii Gancarz na działalność Wójta Gminy Malczyce w zakresie braku formalnej odpowiedzi na zapytanie dotyczące publikacji informacji Klubu RAZEM dla Gminy Malczyce na oficjalnym portalu Gminy Malczyce - więcej załącznik


23. Uchwała Nr XXI/113/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach za rok 2015 - więcej załącznik


23. Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r.  w sprawie zmainy budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


24. Uchwała Nr XXII/115/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2016 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminneg Ośrodka Kultury w Malczycach za rok 2015 - więcej załącznik


25. Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2016 r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/82/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 - więcej załącznik


26. Uchwała Nr XXII/117/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


27. Uchwała Nr XXII/118/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2016 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Leokadii Gancarz na działalność Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


28. Uchwała Nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2016 r. - w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Malczyce na 2016 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


29. Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na rok 2016 - więcej załacznik


30. Uchwała Nr XXV/121/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za2015 rok. - więcej załącznik


31. Uchwała Nr XXV/122/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie absolutorium - więcej załącznik


32. Uchwała Nr XXV/123/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/227/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 paździrnika 2010 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. - więcej załącznik


33. Uchwała Nr XXV/124/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r.  - więcej załącznik


34. Uchwała Nr XXV/125/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej załącznik


35. Uchwała Nr XXV/126/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. - więcej załącznik


36. Uchwała Nr XXV/127/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej właścicielom lokali wykupionych od Gminy Malczyce - więcej załącznik

Zał. Uchwała Nr 65/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. - więcej załącznik


37. Uchwała Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/216/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 - więcej załącznik


38. Uchwała Nr XXVI/129/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2016 r. - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


39. Uchwała Nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


40. Uchwała Nr XXVI/131/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2016 r. - w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Chóru "Miłości Dwie" - więcej załącznik


41. Uchwała Nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2016 r. - w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pani Aldony Janik - więcej załącznik


42. Uchwała Nr XXVI/133/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2016 r. - w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i Okolic - więcej załącznik


43. Uchwała Nr XXVI/134/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2016 r. - w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/78/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2015-2022. - więcej załącznik


44. Uchwała Nr XXVI/135/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2016 r. - w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym - więcej załącznik


45. Uchwała Nr XXVII/136/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 września 2016 r. - w sprawie zaopiniowania projektu zmiany obszaru i granicaglomeracji Malczyce - więcej załącznik


46. Uchwała Nr XXVII/137/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 września 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


47. Uchwała Nr XXVII/138/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 września 2016 r. - w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Malczyce - więcej załacznik


48. Uchwała Nr XXVII/139/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 września 2016 r. - w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Wilczków - więcej załącznik


49. Uchwała Nr XXVIII/140/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022 - więcej załącznik


50. Uchwała Nr XXVIII/141/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rusko - więcej załącznik


51. Uchwała Nr XXVIII/142/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rusko - więcej załącznik


52. Uchwała Nr XXVIII/143/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


53. Uchwała Nr XXVIII/144/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko ważności wyborów do Rady Sołeckiej Sołectwa Malczyce w dniu 10 października 2016 r. - więcej załącznik


54. Uchwała Nr XXIX/145/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/80/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - więcej załącznik


55. Uchwała Nr XXIX/146/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków z przyznanej dotacji i spłaty udzielonej pożyczki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. we Wrocławiu w ramach Projektu pn.:,,Dolnośląski Projekt Rekultywacji" w formie wekslawłasnego ,,in blanco" - więcej załącznik


56. Uchwała Nr XXIX/147/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - więcej załącznik


57. Uchwała Nr XXIX/148/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 - więcej załącznik


58. Uchwała Nr XXIX/149/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malczyce na lata 2016-2022 - więcej załącznik

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malczyce - więcej załącznik


59. Uchwała Nr XXIX/150/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


60. Uchwała Nr XXIX/151/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Malczyce na lata 2016-2032 - więcej załącznik


61. Uchwała Nr XXX/152/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik

Uchwała Nr V/304/2016 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017 - więcej załącznik


62. Uchwała Nr XXX/153/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik

Uchwała Nr V/266/2016 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Malczyce projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2017 - więcej załącznik

Uchwała Nr V/267/2016 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2017 - więcej załącznik


63. Uchwała Nr XXX/154/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy rady Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


64. Uchwała Nr XXX/155/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


65. Uchwała Nr XXX/156/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - więcej załącznik


66. Uchwała Nr XXXI/157/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022 - więcej załącznik


Liczba odwiedzin: 1783
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2018-08-01 15:36:25
Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 17:36:56
Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-01 12:08:46
Dziennik zmian