Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj13
mod_vvisit_counterWczoraj2366
mod_vvisit_counterTen tydzień13
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień11244
mod_vvisit_counterTen miesiąc13
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc40310
mod_vvisit_counterWszystkie3395977

Aktualnie: gości 13 połączonych
Twój IP: 44.201.72.250
Dzisiaj: Paź 01, 2023


Uchwały 2014 PDF Drukuj

2014

1. Uchwała Nr XLIII/191/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej - więcej załącznik


2. Uchwała Nr XLIII/192/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik

załącznik 1 - 1a - więcej załącznik

załącznik nr 2 - więcej załącznik

załącznik nr 3-12 - więcej załącznik


3. Uchwała Nr XLIV/193/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach - więcej załącznik


4. Uchwała Nr XLIV/194/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 - więcej załącznik


5. Uchwala Nr XLIV/195/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 28 stycznia 2014 r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 - więcej załącznik


6. Uchwala Nr XLV/196/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków - więcej załącznik


7. Uchwala Nr XLV/197/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2014 roku. - więcej załącznik


8. Uchwala Nr XLVII/198/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 marca  2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Malczyce - więcej załącznik


9. Uchwala Nr XLVII/199/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - więcej załącznik


10. Uchwala Nr XLVII/200/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - więcej załącznik


11. Uchwala Nr XLVII/201/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik


12. Uchwala Nr XLVII/202/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2014 roku - więcej załącznik


13. Uchwala Nr XLVIII/203/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik


14. Uchwala Nr XLVIII/204/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury wodnokanalizacyjnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik


15. Uchwała Nr XLVIII/205/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Malczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. - więcej załącznik


16. Uchwała Nr XLVIII/206/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej - więcej załącznik


17. Uchwała Nr XLVIII/207/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Środzie Śląskiej w sprawie podziału Powiatu Średzkeigo na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym - więcej załącznik


18. Uchwała Nr L/208/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik


19. Uchwała Nr L/209/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/205/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Malczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - więcej załącznik


20. Uchwała Nr L/210/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania tytułu  "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Ludowego Klubu Kajakowego "Ster" Malczyce - więcej załącznik


21. Uchwała Nr L/211/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania tytułu  "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pana Józefa Urbana - więcej załącznik


22. Uchwała Nr L/212/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania tytułu  "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pani Emilii Bajda - więcej załącznik


23. Uchwała Nr L/213/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania tytułu  "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Ludowego Klubu Sportowego "Odra" Malczyce - więcej załącznik


24. Uchwała Nr L/214/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania tytułu  "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chomiąży - więcej załącznik


25. Uchwała Nr LI/215/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu Gminy Malczyce za 2013 rok - więcej załącznik


26. Uchwała Nr LI/216/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 - więcej załącznik


27. Uchwała Nr LI/217/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatiwerdzenia  Programu opieki nad zwierzętami bęzdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2014 r. - więcej załącznik


28. Uchwała Nr LI/218/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym w Gminie Malczyce - więcej załącznik


29. Uchwała Nr LI/219/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za 2013 rok - więcej załącznik


30. Uchwała Nr LI/220/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Malczycach za 2013 rok - więcej załącznik


31. Uchwała Nr LI/221/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przydzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


32. Uchwała Nr LI/222/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - więcej załącznik


33. Uchwała Nr LII/223/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 sierpnia  2014 r. w sprawie zmiany  w Statucie Gminy - więcej załącznik


34. Uchwała Nr LII/224/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 sierpnia  2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik


35. Uchwała Nr LIII/225/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września  2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik


36. Uchwała Nr LIII/226/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września  2014 r. w sprawie poparcia protestu budowy ekranów  akustycznych  w ciągu drogi krajowej Nr 94 w miejscowościach Rusko, Mazurowice i Rusko - więcej załącznik


37. Uchwała Nr LIV/227/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego - więcej załącznik


38. Uchwała Nr LIV/228/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie określenia szczegółowych  zasad, sposobu i trybu umorzenia odroczenia spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych  mających  charakter cywilnoprawny przypadajacych Gminie Malczyce oraz jej jednostkom podleglym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej  w przypadkach , w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg - więcej załącznik


39. Uchwała Nr LIV/229/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Malczyce a Gminą Miejską Legnica w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii  dla uczniów w pozaszkolnym punkcie  katechetycznym kościoła Zieloświatkowego zbór "Anastasis" w Legnicy - więcej załącznik


40. Uchwała Nr LIV/230/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego  programu współpracy  Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok - więcej załącznik

rozstrzygnięcie nadzorcze - więcej załącznik


41. Uchwała Nr LIV/231/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie obniżenia skupu żyta  przyjmowanej  za podstawę do obniżenia podatku rolnego na 2014 r. - więcej załącznik


42. Uchwała Nr LIV/232/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie ustanowienia  herbu, flagi, baneru, pieczęci, łańcuchów władzy i sztandaru Gminy Malczyce - więcej załącznik

symbole - więcej załącznik

regulamin używania symboli - więcej załącznik

uzasadnienie historyczno - heraldyczne - więcej załącznik


43. Uchwała Nr LV/233/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 12 listopada  2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


44. Uchwała Nr LV/234/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 12 listopada  2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik

 


Liczba odwiedzin: 1467
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2018-08-01 15:32:26
Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 17:33:31
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-11 15:54:49
Dziennik zmian