Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj670
mod_vvisit_counterWczoraj4438
mod_vvisit_counterTen tydzień10912
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień8768
mod_vvisit_counterTen miesiąc12955
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc58914
mod_vvisit_counterWszystkie3527996

Aktualnie: gości 23 połączonych
Twój IP: 44.212.96.86
Dzisiaj: Gru 06, 2023


Rejestr działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk lub prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części PDF Drukuj

 

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk lub prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

Wymagane Dokumenty

 1.  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Malczyce - DRUK
   w zakresie:
  -ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  -prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  -prowadzenia grzebowisk,
  -prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje z jakiegokolwiek powodu  w bazie danych CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek handlowych), potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
  -ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  -prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  -prowadzenia grzebowisk,
  -prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 4. Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i/lub ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) i/lub ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.).
 5. Oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego atestowanego sprzętu do odławiania i przenoszenia zwierząt*.
 6. Oświadczenie o dysponowaniu obiektami i specjalistycznym atestowanym sprzętem niezbędnym do prawidłowego prowadzenia działalności*.
 7. Oświadczenie o posiadaniu sprzętu, urządzeń i obiektów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności*.
 8. Oświadczenie o posiadaniu urządzeń, środków technicznych i obiektów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności*.
 9. Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt*.
 10. Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą*.
 11. Oświadczenie  o niekaralności*.
 12. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

*wybór zgodnie z załącznikami do uchwały nr ………….Rady Gminy Malczyce z dnia…………….. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Malczyce.

Opłaty

616 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu gminy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy

nr 16 9589 0003 0006 1955 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskiej.

 

Termin odpowiedzi

 1. Wydanie decyzji powinno nastąpić do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku.
 2. Wydanie zaświadczenia do 7 dni.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.).
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., poz.1657).
 5. Uchwała Nr …………… Rady Gminy Malczyce z dnia……………… w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie ochrony  przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Malczyce (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia …………… poz……….).

 

 

 

 


Liczba odwiedzin: 438
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2021-02-26 09:14:30
Data udostępnienia informacji: 2021-02-26 10:17:41
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-26 10:00:52
Dziennik zmian