Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj852
mod_vvisit_counterWczoraj758
mod_vvisit_counterTen tydzień1610
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień10384
mod_vvisit_counterTen miesiąc51827
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc51149
mod_vvisit_counterWszystkie3074578

Aktualnie: gości 23 połączonych
Twój IP: 44.192.247.184
Dzisiaj: Sty 31, 2023


Posiedzenia Komisji PDF Drukuj

Posiedzenia Komisji Rady Gminy 

2023

Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska posiedzenie w dniu 24.01.2023 r. 

 1. Sprawozdanie z działalności promocji oraz kalendarz imprez na rok 2023 w Gminie Malczyce.
 2. Analiza wydatków na promocję Gminy Malczyce za 2022 r.
 3. Informacja o działalności świetlic wiejskich, plan na 2023 r. – harmonogram zajęć.
 4. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy 
 5. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 6. Opiniowanie projektów uchwał:

(pr. nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 3) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 4) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 5) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

(pr. nr 6) w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które będzie przyznawane dofinansowanie w 2023 roku - wycofany

 (pr. nr 7) w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych

(pr. nr 8) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych „na żądanie”, organizowanych na terenie gminy Malczyce i udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z nich 

(pr. nr 9) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków mieszkalnych przy ul. Szkolnej w  Rusku”

 

      7. Sprawy różne

 

2022

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy posiedzenie w dniu 27.12.2022 r. o godz. 13.00

 1. Opracowanie planu pracy i przyjęcie przez poszczególne Komisje Stałe Rady Gminy.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

(pr. nr 84) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce na lata 2023- 2035

(pr. nr 85) budżetu Gminy Malczyce na 2023 r.

(pr. nr 86) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2023 r.

( pr.nr 87) zmiany regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malczyce

(pr.nr 88) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Malczyce na lata  2023 - 2026

(pr. nr 89) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Malczyce

 (pr.nr 90) rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Malczyce

(pr. nr 91) określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych

(pr. nr 92) wyrażenia zgody zawarcie przez Gminą Malczyce jako Organizatora publicznego transportu zbiorowego z  Malczyckimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. jako Operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

3.Sprawy różne

 


 

 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji posiedzenie w dniu 20 grudnia 2022 r. o godz. 15.00

1. Skargi na bezczynność Wójta Gminy Malczyce w związku z niewykonywaniem  czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 


 

  Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy posiedzenie w dniu 13.12.2022 r. o godz. 14.00

 1. Prace nad budżetem Gminy Malczyce na 2023 r -  projekt budżetu
 2. Opracowanie planu pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Gminy.
 3. Sprawy różne

 


 

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy posiedzenie w dniu 29.11.2022r. o godz. 14.30 

 1. Analiza finansowa i rzeczowa systemu gospodarki odpadami.   
 2. Opiniowanie projektów uchwał:

( pr. nr 81) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2023 rok

(pr. nr 82) w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od środków transportowych

(pr.nr 83) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

     3. Sprawy różne


 

Komisja Rewizyjna  posiedzenie w dniu  22 listopada  2022 r. o godz. 14.00

 1. Kontrola realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności związanych z rozliczeniem finansowym.
 2. Sprawy różne

 


 

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska posiedzenie w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 15.00

 1. Strategia Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2023-2030
 2. Prace nad budżetem  Gminy Malczyce na 2023 rok.  
 3. Opiniowanie projektów uchwał:

- ( pr. nr 75) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Malczyce

- (pr. nr 77) zmieniająca uchwałę  nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce

- ( pr. nr 78) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

- (pr. nr 79) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2022-2028.

- (pr. nr 80) zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r.

    4. Sprawy różne

 

 


Liczba odwiedzin: 154
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2022-11-22 10:58:59
Data udostępnienia informacji: 2022-11-22 11:59:34
Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-30 11:09:41
Dziennik zmian