Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Działalność gospodarcza

Młodzieżowa Rada Gminy Malczyce

Rejestr uchwał

Rejestr zarządzeń

Ochrona środowiska

Konsultacje Społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Statystyki

mod_vvisit_counterDzisiaj268
mod_vvisit_counterWczoraj948
mod_vvisit_counterTen tydzień3924
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień7263
mod_vvisit_counterTen miesiąc32713
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc41987
mod_vvisit_counterWszystkie2259325

Aktualnie: gości 19, 
botów 1 połączonych
Twój IP: 3.236.239.91
Dzisiaj: Paź 21, 2021


Uchwały 2021 PDF Drukuj

 

1. Uchwała nr XXVI/164/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 stycznia 2021 r.w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/160/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Malczyce- więcej załącznik


2. Uchwała nr XXVI/165/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/153/2020 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2021 roku- więcej załącznik


3. Uchwała nr XXVI/166/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek w północnej części obrębu Rusko- więcej załącznik


4. Uchwała nr XXVI/167/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 323/5 i 323/6 w obrębie Wilczków- więcej załącznik


5. Uchwała nr XXVII/168/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Malczyce - więcej załącznik


 6. Uchwała nr XXVII/169/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Malczyce- więcej załącznik


7. Uchwała nr XXVII/170/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które będzie przyznawane dofinansowanie w 2021 roku - więcej załącznik


  8. Uchwała nr XXVIII/171/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, na terenie Gminy Malczyce. - więcej załącznik


 9. Uchwała nr XXVIII/172/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. więcej załącznik


10. Uchwała nr XXVIII/173/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2021 roku. więcej załącznik


11. Uchwała nr XXVIII/174/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 kwietnia 2021 r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


12. Uchwała nr XXVIII/175/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 kwietnia 2021 r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce -więcej załącznik


13. Uchwała nr XXVIII/176/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 kwietnia 2021 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2021 r.-więcej załącznik


14.Uchwała nr XXVIII/177/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 kwietnia 2021 r ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w miejscowości Malczyce.- więcej załącznik


 15. Uchwała nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Społecznej funkcjonującej przy Samodzielnym Publicznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Malczycach.- więcej załącznik


 16. Uchwała nr XXIX/179/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach za 2020 rok - więcej załącznik


17. Uchwała nr XXIX/180/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce kontroli wydatkowania środków publicznych przez LKS Odra Malczyce - więcej załącznik


 18. Uchwała nr XXIX/181/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach - więcej załącznik


 19. Uchwała nr XXIX/182/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


 20. Uchwała nr XXIX/183/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2021 r.- więcej załącznik


 21. Uchwała nr XXXI/184/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


 22. Uchwała nr XXXI/185/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


 23. Uchwała nr XXXI/186/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


 24. Uchwała nr XXXI/187/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


 25. Uchwała nr XXXI/188/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


 26. Uchwała nr XXXI/189/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 listopada 2018 r., w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


 27. Uchwała nr XXXI/190/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru zastępców przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg i Wniosków Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


28. Uchwała nr XXXI/191/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Malczyce - więcej załącznik


29. Uchwała nr XXXI/192/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok - więcej załącznik

Stwierdzono nieważność aktu

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 49/2021  z dnia 4 sierpnia 2021 r.


30. Uchwała nr XXXI/193/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Malczyce za 2020 rok.- więcej załącznik

stwierdzono nieważność aktu

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 50/2021  z dnia 4 sierpnia 2021 r.


31. Uchwała nr XXXI/194/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2021 r.- więcej załącznik


32. Uchwała nr XXXI/195/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za 2020 rok - więcej załącznik


33. Uchwała nr XXXI/196/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzeda na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


34. Uchwała nr XXXI/197/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy - więcej załącznik


35. Uchwała nr XXXI/198/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Malczyce na rok szkolny 2021/2022 - więcej załącznik


36. Uchwała nr XXXI/199/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały o zleceniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce kontroli wydatkowania środków publicznych przez LKS Odra Malczyce - więcej załącznik


37. Uchwała nr XXXIII/200/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


38. Uchwała nr XXXIII/201/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom - więcej załącznik


39.Uchwała nr XXXIV/202/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 lipca 2021 r w sprawie zmiany uchwały o zleceniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce kontroli wydatkowania środków publicznych przez LKS Odra Malczyce- więcej załącznik


40.Uchwała nr XXXV/203/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 9 sierpnia 2021 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko" - więcej załącznik

Stwierdzono nieważność aktu

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 53/2021  z dnia 8 września 2021 r.


41.Uchwała nr XXXV/204/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik

Stwierdzono nieważność aktu

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 52/2021  z dnia 8 września 2021 r.


42.Uchwała nr XXXV/205/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2021 r. - więcej załącznik


43. Uchwała nr XXXV/206/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie " Zakup i montaż instalacji ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej" - więcej załącznik

Stwierdzono nieważność aktu

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 54/2021  z dnia 8 września 2021 r.


44.Uchwała nr XXXV/207/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Malczycach - więcej załącznik


45. Uchwała XXXVI/208/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Malczyce - więcej załacznik


46. Uchwała XXXVII/209/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania Rady Społecznej funkcjonującej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


47. Uchwała XXXVII/210/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 września 2021 r w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr XXIX/181/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach - więcej załącznik


48. Uchwała XXXVII/211/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 września 2021 r w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o. o.- więcej załącznik


49. Uchwała XXXVII/212/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


50. Uchwała XXXVII/213/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2021 r. - więcej załącznik


51. Uchwała nr XXXVII/214/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie " Zakup i montaż instalacji ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej" - więcej załącznik


52.Uchwała nr XXXVII/215/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko" - więcej załącznik


 

 53.Uchwała nr XXXVII/216/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będącej w zakresie zadań własnych gminy tj. pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego - więcej załącznik


 54.Uchwała nr XXXVII/217/2021 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatkowania środków publicznych przez LKS Odra Malczyce - więcej załącznik

 

 

 


Liczba odwiedzin: 1024
Osoba, która wytworzyła informację: Redaktor
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor
Osoba, która opublikowała informację: Redaktor
Data wytworzenia informacji: 2021-01-26 07:41:02
Data udostępnienia informacji: 2021-01-26 08:41:55
Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-14 09:28:39
Dziennik zmian